Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

0

Het RIVM heeft hier informatie over gepubliceerd in de vorm van een Richtlijn COVID-19. Houd bij toepassing hiervan in de gaten dat we te maken hebben met een nieuw virus. Sommige zaken zijn om die reden nog niet bekend of niet zeker; de richtlijn geeft aan waar dit het geval is. Om dezelfde reden is het verstandig rekening te houden met voortschrijdend inzicht.

Het RIVM adviseert om de webpagina met de richtlijn bij gebruik regelmatig te verversen en de datum te controleren. De richtlijn bevat een overzicht van het versiebeheer. Daar vind je ook de laatste wijzigingen. Op dit moment is er nog veel onbekend over de fysieke eigenschappen van het virus. Het lijkt er echter op dat het veel gelijkenis vertoont met de reguliere griep. Het merendeel van de besmettingen verloopt voor zover nu bekend via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van twee meter).

Uit recent wetenschappelijk onderzoek (New England Journal of Medicine) blijkt dat het virus in aerosolen tot wel tien uur kan overleven. De halfwaardetijd in aerosolvorm werd hierbij berekend op ongeveer 1 uur.

De besmettelijkheid verschilt per oppervlak:

  • Op koper: 4 uur.
  • Op karton: 24 uur.
  • Op plastic en roestvrijstaal: 3 dagen.

Coronavirussen kunnen op metaal, glas of plastic tot negen dagen besmettelijk blijven. Echter besmetting via deze route lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. De publicatie beschrijft ook efficiënte desinfectieprocedures.

Interessante online colleges over Corona zijn:

  • Dr. Raoul de Groot: universitair docent diergeneeskunde en gespecialiseerd in infectieziekten en immunologie. Hij doet al tientallen jaren onderzoek naar Coronavirussen.
  • Dr. Emile Schippers: internist-infectioloog HAGA Ziekenhuis
  • HAGA Ziekenhuis: Hoe voorkom je verspreiding van virussen als griep en het coronavirus?

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer