Opinie Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

0

Het is zaak om beide te volgen. De adviezen van het RIVM zijn het vertrekpunt. Naast algemene adviezen op het gebied van publieke gezondheid biedt deze instantie ook informatie bruikbaar voor werkgevers en werknemers. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen Arbowetgeving en bedrijfsgezondheidskundige doelen vragen om aanvullende (preventieve) maatregelen. Juist op dit punt kun je als deskundige grote toegevoegde waarde hebben, door de vertaalslag te maken en werkgevers te adviseren.

Volg de stappen en maatregelen die de wetgeving voorschrijft en ken je grenzen: overleg waar nodig of zinvol met collega-deskundigen. Biedt de RIVM-informatie geen uitsluitsel, dan is het verstandig om na te gaan of de informatie en adviezen van de WHO je verder helpen. Stuit je op tegenstrijdigheden? Koppel die dan terug op corona@beroepsziekten.nl

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer