Opinie Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

0

Dit hangt af van de situatie. Met name (middel)grote bedrijven en instellingen zullen vaak al beschikken over een vast crisisteam. Bij kleinere organisaties nemen directie en eventuele leidinggevenden meestal het crisismanagement in handen. In alle gevallen is het belangrijk dat de crisismanagers bij het treffen van COVID-19 maatregelen kunnen terugvallen op specifieke bedrijfsgezondheidskundige expertise.

  • Afhankelijk van de specifieke situatie en je eigen kennis en expertise kun je hier als deskundige zelf in voorzien of doorverwijzen naar collega’s. Is er bijvoorbeeld behoefte aan kennis op het gebied van crisisstructuur, verzuim, besmettingsgevaar of communicatie? Dan kunnen achtereenvolgens de veiligheidskundige, bedrijfsarts, arbeidshygiënist en een A&O’er van toegevoegde waarde zijn. De omstandigheden bepalen ook hoe je je rol verder het beste kunt invullen. Toetreden tot een crisisteam kan zeker zinvol zijn, maar is slechts een van de mogelijkheden. Je positie bepalen en anderen erbij betrekken gaat gemakkelijker als je helder voor ogen hebt aan welke kennis precies behoefte is. Het helpt om hierin vier expertisekolommen te onderscheiden:
  • Volksgezondheid
  • Bedrijfsgezondheid & -veiligheid
  • Kritische bedrijfsprocessen
  • Bedrijfscontinuïteit

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer