Veiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs neemt af

0

PSA – Docenten voortgezet onderwijs voelen zich minder veilig. Dat blijkt uit een onderzoek naar sociale veiligheid, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder ruim 1100 docenten. Het gemiddelde rapportcijfer is gedaald van een 8,6 in 2015 naar een 7,8 in 2018. Eén op de tien docenten beoordeelt de eigen veiligheid met een onvoldoende (een 5 of lager) en bijna een kwart geeft aan zich minder veilig op school te voelen dan drie jaar geleden.

Duidelijke afspraken

De onderzoekers vinden het goed nieuws dat een ruime meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs zich veilig voelt op school: 83 procent geeft een 7 of hoger voor de eigen sociale veiligheid. Deze docenten schrijven dit cijfer vaak toe aan het zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden, aan de collegialiteit die er is en aan het onderlinge respect voor elkaar. Ook geven zij aan dat er minder incidenten zijn en dat de school duidelijke afspraken/regels en controle heeft.

Leiding

Verder blijkt uit het onderzoek dat de docenten die hun eigen sociale veiligheid met een 6 of lager beoordelen, vaker aangeven dat zich op hun school de volgende gebeurtenissen hebben voorgedaan in de afgelopen twaalf maanden:

  • Diefstal door leerling (57% versus 47% van alle docenten).
  • Leerling zit stoned in de klas (50% versus 39% totaal).
  • Leerling met vuurwerk (49% versus 40% totaal).
  • Leerling verhandelt drugs in/rondom school (44% versus 29% totaal).
  • Ongewenste bezoeker in of om de school (39% versus 26% totaal).

Docenten die hun eigen sociale veiligheid met een 6 of lager beoordelen, schrijven dit cijfer vaak toe aan ‘het niet goed geleid worden van hun school’. De leiding onderneemt bijvoorbeeld onvoldoende actie bij incidenten, er is een angstcultuur, er is een kloof tussen directie en werkvloer.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over agressie en geweld op de werkvloer : Sdu HSE – Psychosociale arbeidsbelasting

Reageren is niet mogelijk.