Gebruik Stairmaster aangepast na onderzoek Inspectie SZW

0

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN – Brandweerlieden mogen leuning vasthouden als ze uit evenwicht raken. Dat blijkt uit aanbevelingen van de Inspectie SZW aan de brandweer naar aanleiding van een onderzoek bij de brandweer naar het gebruik van de trappenlooptest Stairmaster, een onderdeel van het periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO).

Het PPMO wordt gebruikt om de fitheid van een brandweerman of -vrouw te testen. De testen sluiten aan op de praktijk zoals slangen uitrollen, plafonds forceren en trappen oplopen.

Arbobesluit

De Nederlandse instructie van de brandweer geeft aan dat de leuning niet gebruikt mag worden: ‘U loopt zonder de leuning vast te houden’. Dat is in strijd met de gebruikershandleiding en artikel 7.3, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de (Engelstalige) gebruikershandleiding van de Stairmaster luidt de veiligheidsinstructie: ‘General exercise warning label: Always grasp handrails firmly. (Pak de leuningen altijd stevig vast).

Inspectie SZW

Nadat eerdere opmerkingen over onveilige situaties bij de uitvoering van het PPMO door de werkgevers niet werden opgevolgd, heeft de Inspectie SZW op 3 maart 2015 het gebruik van de Stairmaster in de kazerne van Terneuzen stilgelegd vanwege knelgevaar. Vervolgens zijn landelijk alle keuringen met de Stairmaster stilgelegd. Vervolgens is de ISZW een onderzoek gestart  na een melding van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) over de wijze waarop PPMO plaatsvindt en de eventuele onnodige gevaarsetting die eraan verbonden is. Hoewel de Inspectie SZW meldt dat brandweerlieden zorgen hebben over de andere onderdelen van het PPMO is daar geen verder onderzoek naar gedaan. De VBV adviseert de inspectiedienst deze onderdelen ook te onderzoeken.

Aanpassingen test

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het gebruik van de Stairmaster:

  • In de instructie staat nu duidelijk dat de leuning mag worden vastgehouden als je uit evenwicht raakt.
  • De persoon, die normaal achter de deelnemer staat, moet tijdens de test aan de zijkant gaan staan.
  • Na de test, als het apparaat uitstaat, kan de persoon weer achter de deelnemer gaan staan en helpen met het afstappen.
  • Er moet een valmat worden neergelegd achter de Stairmaster.
  • Zorg dat de display altijd naar de deelnemer toe gedraaid is, zodat deze persoon zelf de stopknop kan bedienen.
  • Zorg dat de testleider tijdens de instructie goed aangeeft dat de snelheid aangepast mag worden. Dit is geen verandering, maar blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.
  • Zorg dat het maximaal gewicht, zoals in de handleiding aangegeven (158 kg), niet wordt overschreden. Het gaat hierom het gewicht van de deelnemer inclusief loodharnas en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Dit is geen verandering ten aanzien van de huidige uitvoering.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over PPMO en arbeidsomstandigheden: Sdu HSE – Arbobeleid

Reageren is niet mogelijk.