Grafietregens Wijk aan Zee hebben ‘beperkt effect op gezondheid’

0

MILIEU – Meer dan de helft van de grafietneerslag in Wijk aan Zee blijkt te bestaan uit ijzer. Behalve ijzer bevatten de “veegmonsters” nog een aantal andere, giftige stoffen en mineralen. Dat blijkt uit onderzoek dat Royal Haskoning (RHDHV) heeft gedaan in opdracht van Tata Steel. Sinds september dwarrelen grafietdeeltjes neer in de omgeving van het bedrijfsterrein. De grafiedeeltjes komen vrij bij verwerking van “slak” door Harsco, partner van Tata Steel en gevestigd op het terrein van Tata Steel.

Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisisco’s, die bewoners van Wijk aan Zee hebben gelopen als gevolg van de uitstoot van stofdeeltjes van (Roza en converter)slak, zijn hoogstwaarschijnlijk gering, concluderen twee toxicologen van het ingenieursbureau. ‘Weliswaar zitten er stoffen in slak die gezondheidsrisico’s kunnen opleveren, maar deze risico’s treden vooral op bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties, bijvoorbeeld tijdens het werk.’ Er zijn geen definitieve conclusies getrokken omdat niet bekend is in hoeverre bewoners tijdens de uitstoot daadwerkelijk (fijne) stofdeeltjes hebben ingeademd. De onderzoekers benadrukken dat dit rapport is opgesteld in een korte tijd en op basis van de door Tata Steel Europe ter beschikking gestelde gegevens.

Adviezen

RHDHV heeft Tata geadviseerd een vervolgonderzoek te doen met als aandachtspunten :

  • Nauwkeurige stofmetingen.
  • Betrekken van gezondheidsmonitoring van omwonenden.
  • Meenemen verdere nauwkeurige blootstellingsanalyse.

Aanleiding

Bij de verwerking van slak bij Tata Steel zijn er incidenteel stofemissies van grafiet houdend stof naar de omgeving. Dit stof komt neer in de omgeving van Tata Steel. In de bebouwde omgeving wordt dit zichtbaar als een zwart glimmend stof. Bewoners uit de directe omgeving, met name Wijk aan Zee, maken zich zorgen over hun gezondheid als gevolg van dit stof van slak. In augustus en september is er veel van dit stof vrijgekomen. Tata Steel heeft het ingenieursbureau RHDHV laten onderzoeken of de neerslag van dit stof van slak een effect kan hebben op de gezondheid. Een bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee eind november werd druk bezocht. Dinsdagavond is voor inwoners van de regio IJmond opnieuw een bijeenkomst georganiseerd.

Maatregelen

Tata heeft vijf maatregelen genomen om de overlast te voorkomen en te beperken:

  1. Het productieproces van de hoogovens is aangepast. Door deze aanpassing neemt de kans op het vrijkomen van grafietdeeltjes af bij de verwerking van slak door Harsco.
  2. Omdat deze maatregel onvoldoende werkt bij stop- en startmomenten van de hoogovens, kiest Tata Steel bij vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor zal de ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder variëren en neemt de kans op grafietvorming verder af.
  3. In Wijk aan Zee is in opdracht van Tata Steel een aantal schoonmaakacties georganiseerd voor de binnen- en buitenkant van huizen, auto’s en openbare ruimtes zoals speeltuinen.
  4. Tata Steel breidt de hoeveelheid slakpannen met elf stuks uit om de slak langer te kunnen laten afkoelen voor verwerking door Harsco. Afkoeling draagt bij aan minder uitstoot van grafiet.
  5. Intussen werkt Tata Steel aan een blijvende oplossing: een gesloten systeem (hal) bij Harsco. Totstandkoming van deze oplossing zal naar verwachting over ongeveer anderhalf jaar een feit zijn. Dit tijdsbestek is nodig voor de voorbereiding, vergunningverlening en bouw.

Vergunning
In november maakte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie Noord-Holland om de staalproducent een vergunning te geven zonder dat het bedrijf aanvullende maatregelen hoeft te nemen om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terug te brengen naar Europese normen.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over omgevingsveiligheid en werken met gevaarlijke stoffen: Sdu HSE – Gevaarlijke stoffen en Brzo

Reageren is niet mogelijk.