Europees Hof van Justitie roept lidstaten op tot verplichte registratie arbeidstijd

0

EU – De EU-lidstaten moeten werkgevers verplichten om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd wordt geregistreerd. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdag.

Volgens de rechtbank hebben alle Europese werknemers het recht op een maximum aantal werkuren en op dagelijkse of wekelijkse rusttijden. Bovendien moeten ze die gegevens ten alle tijden kunnen inzien. En dat kan alleen met een goede registratie, oordeelt het Hof.

Arbeidstijdenrichtlijn

‘Om de doeltreffendheid te waarborgen van de in de arbeidstijdenrichtlijn en het Handvest opgenomen rechten, moeten de lidstaten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.

De lidstaten moeten een concrete regeling voor de toepassing van dat systeem, waaronder met name de daaraan te geven vorm, uitwerken en hierbij indien nodig rekening houden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en ook met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals hun omvang’, aldus het Hof.

Handvest grondrechten EU

Het arrest is het gevolg van een zaak tussen door de Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en de Spaanse tak van Deutsche Bank. Volgens de Spaanse vakbond is het voor werknemers van de bank onmogelijk om na te gaan of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen. Daarmee zou de Duitse bank het ‘Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’ schenden. In dit juridisch bindende document staan de belangrijkste rechten van de EU-burgers opgesomd.

De vakbond riep de Spaanse rechter op om Deutsche Bank te verplichten om de uren te registeren. De Duitse bank beriep zich op een eerder arrest van het Tribunal Supremo. Volgens die uitspraak van de hoogste Spaanse rechter hoeven Spaanse bedrijven alleen een register voor overuren bij te houden, niet ter controle van de gewerkte uren in het algemeen.

Omdat de Spaanse nationale rechter er niet uitkwam, riep het de hulp in van het Europese Hof van Justitie. Die oordeelt nu dat de Europese mensenrechten vastgelegd in het Handvest zwaarder wegen dan de uitspraak van de Spaanse hoogste rechter.

Bron: Europees Hof van Justitie, Arrest

Reageren is niet mogelijk.