Reacties op onderzoek Chemelot gepubliceerd

0

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) en de provincie Limburg hebben per brief gereageerd op het rapport ‘Chemie in samenwerking, veiligheid op het Industriecomplex Chemelot’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aanleiding voor het onderzoek was een aantal incidenten dat in 2015 en 2016 plaatsvond binnen het cluster. In het onderzoeksrapport heeft de Raad aanbevelingen gedaan onder andere aan de regering en de provincie Limburg.

Grotere inspanning

De Raad heeft vastgesteld dat de beheersing van de veiligheidsrisico’s op Chemelot zich beperkt tot de naleving van bestaande normen en wettelijke verplichtingen. De Raad verwacht echter voor Chemelot een grotere inspanning van bedrijven en overheid. Chemelot onderscheidt zich namelijk door de situering in een dichtbevolkt gebied, de ontwikkeling van een enkel bedrijf (DSM) naar een multi-user industriecomplex en de aanwezigheid
van een campus voor chemie gerelateerd onderzoek en onderwijs. De Raad vraagt van de overheid en het bedrijfsleven een integrale visie op het te bereiken veiligheidsniveau en de wijze waarop dat niveau bereikt moet
worden. Die visie ontbreekt nu, aldus de Onderzoeksraad. Daardoor mist de Raad oog voor de onderlinge risico’s tussen de activiteiten op Chemelot, zowel tussen risicovolle bedrijven onderling als ten opzichte van de Chemelot Campus. Ook mist de Raad de urgentie om de actuele stand van de techniek te gebruiken, voordat de technische staat van installaties daartoe aanleiding geeft.

Aandachtsgebieden

Gedeputeerde Staten van Limburg geeft in zijn reactie aan de regie te gaan nemen voor het opstellen van deze visie, gezamenlijk met de omliggende gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, de  eiligheidsregio Zuid-Limburg, de GGD Zuid-Limburg en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. GS Limburg kondigt aan daarbij, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, de aandachtsgebieden voor brand, explosie en toxiciteit in kaart te zullen brengen. De directe zichtbaarheid van deze gebieden op een plankaart zullen volgens GS Limburg de leidraad geven voor een goede ruimtelijke inrichting van de omgeving op en rondom Chemelot. De visie zal tevens het afwegingskader met criteria omvatten dat bij nieuwe vergunningen zal worden gebruikt.

Handhaving

De staatssecretaris concludeert dat het voeren van beleid dat is gericht op de versterking van de omgevingsveiligheid van chemieclusters nodig is en kansen biedt. Deze conclusie is tevens gebaseerd op de resultaten het programma ‘Duurzame Veiligheid 2030′. Er wordt 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW (conform het Inspectie Controle Framework). In de aankomende jaren wordt hiermee onder andere het inspectiebereik bij Brzo-bedrijven vergroot evenals de aanpak op onder meer blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Verder gaat de staatssecretaris in haar brief in op de thema’s die de Onderzoeksraad benoemd had: onderlinge risico’s van risicovolle bedrijven, de Chemelot Campus, en het programma Duurzame Veiligheid 2030.

Bron: Overheid.nl: Reactie regering/staatssecretaris
Reactie provincie Limburg

Meer informatie over werken met veiligheid rond gevaarlijke stoffen vindt u op Sdu HSE .

Reageren is niet mogelijk.