Defensie start onderzoek twee nieuwe incidenten

0

HANDHAVING – De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) begint twee nieuwe onderzoeken. Het betreft categorie 4-voorvallen. Dat meldt de inspectiedienst op haar website.

Ernstig letsel

De aanleiding van het ene onderzoek is een melding van ernstig letsel bij een militair, opgelopen tijdens een opleiding bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) in Huis ter Heide, eind oktober 2017. Het andere onderzoek betreft een F-16 van de vliegbasis Leeuwarden die 21 januari 2019 aanzienlijke schade heeft opgelopen tijdens een schietoefening op het oefenterrein voor jachtvliegtuigen en helikopters de Vliehors op Vlieland.

De IVD werd vorig jaar opgericht om ‘met haar toezicht een bijdrage leveren aan de versterking van de veiligheid en de veiligheidscultuur bij Defensie’. Sinds de oprichting in oktober is de IVD zes andere onderzoeken gestart:

  1. Een onderzoek naar een voorval waarbij een korporaal van de 11e Geniecompagnie van de Luchtmobiele Brigade gewond is geraakt tijdens een oefening op het eiland Bonaire in 2017.
  2. Een onderzoekt naar  botsing op 19 november 2018 op het Duitse oefenterrein Bergen-Hohne tussen een Nederlands en een Duits militair voertuig. Hierbij zijn gewonden gevallen.
  3. Een onderzoek naar het overlijden van een korporaal van de landmacht. Hij werd op 18 oktober 2018 onwel na een training in zwembad De Stok in Roosendaal. Op 21 oktober overleed de korporaal in het ziekenhuis in Rotterdam.
  4. Een onderzoek naar de defensieprocedures op Schietterrein Het Markiezaat. De IVD gaat onderzoeken hoe de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietterrein Het Markiezaat is verlopen.
  5. Een onderzoek naar het transport van gevaarlijke stoffen. In een rapport over het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft de Koninklijke Luchtmacht in 2017 aanbevelingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De Tweede Kamer heeft de minister van Defensie gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen.
  6. Een onderzoek naar de afhandeling van voorvallen. De IVD is sinds 1 september vorig jaar verantwoordelijk voor onderzoek als zich zwaardere voorvallen – van de zogenaamde categorie 4 – voordoen. De IVD start ook een thematisch onderzoek naar de afhandeling van kleine voorvallen, incidenten en bijna-ongelukken.

Aanbevelingen

De wijze waarop Defensie omgaat met voorvallen is belangrijk voor het lerend vermogen van de organisatie, aldus de IVD. De IVD reconstrueert de gang van zaken door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. De inspectie kan onderzoek doen naar aspecten van het veiligheidssysteem, naar specifieke thema’s zoals het transport of de opslag van munitie en naar voorvallen.Op basis van deze reconstructie doet de inspectie aanbevelingen waarmee Defensie haar interne procedures, en daarmee de veiligheid van haar personeel, kan verbeteren. De IVD is op 31 mei 2018 opgericht en  maakt deel uit van het ministerie van Defensie, maar werkt onafhankelijk, net als Rijksinspecties. De inspectiedienst is ingesteld naar aanleiding van ongevallen in Ossendrecht en Mali in 2016 waarbij militairen om het leven zijn gekomen en de kritische rapporten daarover van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017.

Bron: Inspectie Veiligheid Defensie

Meer informatie over incidentenonderzoek?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

 

Reageren is niet mogelijk.