Minister Ollongren en VNG eens over beter toezicht in de bouw

0

BELEID – Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt.  Dat schrijft minister Ollongren (BZK) bij het bestuursakkoord van Rijk en VNG dat zij vrijdag naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

Kwaliteiteitsborger

In het nieuwe stelsel krijgen bouwers meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Ze moeten verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborger inschakelen. Deze komt in plaats van de vaak papieren toets en het beperkte toezicht door Bouw- en Woningtoezicht. De kwaliteitsborger toetst vooraf het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het bouwwerk aan alle wettelijke bouwschriften voldoet. Ook toetst hij bij oplevering of het bouwwerk aan de eisen van gezondheid en energiezuinigheid voldoet. Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel. Verder wordt de positie van opdrachtgevers en bouwconsumenten versterkt doordat de bouwer meer aansprakelijk wordt voor de kwaliteit van het bouwwerk.

Bevoegd gezag

De gemeente blijft het bevoegd gezag. Wel verandert de rol van de gemeente bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat betekent dat de gemeente over alle rapportages kan beschikken en dat de gemeente handhavend kan optreden door bijvoorbeeld de bouw stil te leggen. Dit kan zij doen op basis van signalen van de kwaliteitsborger of derden, maar de gemeenten moet ook zelf kunnen waarnemen, beoordelen en interveniëren.

Bouwplaats

Ollongren onderstreept daarbij de urgentie van een vernieuwd Bouw- en Woningtoezicht. Door toepassing van nieuwe technieken en gebruik van meer installaties wordt het bouwtoezicht steeds complexer. Daarbij hoort ook een scherpere controle zoveel mogelijk op de bouwplaats zelf. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde onlangs in haar rapportage over de ineengestorte parkeergarage in Eindhoven dat de bouwkwaliteit onder druk staat door versnippering van taken en de focus op de laagste prijs in het bouwproces.

Het nieuwe stelsel van bouwtoezicht moet tegelijk met de Omgevingswet in werking gaan treden, op 1 januari 2021. Het vernieuwde toezicht geldt in eerste instantie voor eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over toezicht en veilig werken op de bouwplaats?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.