RIVM: Nieuwe ontwikkelingen medische stralingstoepassingen gericht op verlagen stralingsrisico

0

ONDERZOEK – De meeste nieuwe ontwikkelingen bij medische technieken die ioniserende straling gebruiken zijn er op gericht om de hoeveelheid röntgenstraling te verminderen. Dit blijkt uit een overzicht van nieuwe ontwikkelingen bij medische technieken die ioniserende straling gebruiken dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) heeft gemaakt.

De meeste ontwikkelingen richten zich erop om de hoeveelheid röntgenstraling te verminderen, of om preciezer te kunnen behandelen, aldus het RIVM. Voorbeelden van medische technieken zijn röntgenfoto’s en CT-scans die beelden van de binnenkant van de mens maken om een diagnose te kunnen stellen. Radiotherapie en nucleaire therapie maken de behandeling van ziektes mogelijk.

Dosisreductie

De meeste ontwikkelingen in de conventionele radiologie zijn gericht op dosisreductie en daarmee op verlaging van het stralingsrisico. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat per onderzoek, de patiënt, de werknemer(s) en het publiek minder risico lopen bij het toepassen van deze nieuwe technieken, aldus het RIVM. Andere ontwikkelingen zijn gericht op verhoging van de beeldkwaliteit, die op termijn ook tot dosisreductie kunnen leiden.

Lood vrije afschermingsmaterialen

Ook wordt gezocht naar afschermingsmaterialen die geen lood bevatten. Lood is namelijk toxisch voor mens en milieu. In de bescherming van de werknemer wordt gezocht naar afschermingsmaterialen die geen lood bevatten.

Als het gaat om nieuwe nucleaire toepassingen, zoals nieuwe therapieën met radionucliden, kan het stralingsrisico juist toenemen voor patiënt, werknemer en publiek, waarschuwt het RIVM.

Bron: RIVM

Meer informatie over ioniserende straling? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer