ILT signaleert risico’s voor mens en milieu bij gebruik bodemas

0

HANDHAVING – Het toepassen van verbrand afval als bouwstof (bodemas) kan grond- en oppervlaktewater vervuilen. Bij verwijdering kunnen onopgemerkt schadelijke stoffen vrijkomen uit (producten met) bodemas met risico’s voor werknemers. Dat blijkt uit een ketenanalyse die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag heeft gepubliceerd. Het gebruik van een slechte kwaliteit bodemas is vanaf 2020 niet meer toegestaan.

In de (keten-)analyse beschrijft de ILT de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie, kwaliteitsverbetering, opslag, toepassing en monitoring van bodemas. De volgende stap van de inspectiedienst zal zijn het maken van een aanpak voor een veilig en duurzaam gebruik van dit materiaal.

Gebruik bodemas

Bodemas wordt onder meer gebruikt als fundering van wegen, ophoging geluids- en zichtwallen en steun- en afdeklagen bij stortplaatsen. Het is een restproduct van afval. Na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale blijft in de oven ongeveer een vijfde over aan (ruwe) bodemas. In totaal produceren de twaalf centrales in Nederland jaarlijks ongeveer twee miljoen ton.

Registratie- en monitoring

Bodemas is in grote hoeveelheden in het land toegepast. Bedrijven leven de registratie- en monitoringsverplichtingen onvoldoende na, aldus de ILT. Bodemas is ongecontroleerd in de grond of bouwstofketen gebracht. Het grootste risico bestaat voor het vervuilen van grond- en oppervlaktewater. Bij verwijdering kunnen daardor ook onopgemerkt schadelijke stoffen vrijkomen uit (producten met) bodemas met risico’s voor werknemers. Omdat het afnemen van bodemas geld oplevert en het geld kost om er vervolgens vanaf te komen bestaat er het risico dat bedrijven grote hoeveelheden bodemas aantrekken en daar vervolgens op een goedkope manier van af proberen te komen, waarschuwt de ILT.

Bron: ILT

Meer informatie over werken met verontreinigde grond? Ga naar Sdu HSE
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer