SCP: ‘Weinig bewijs voor een 24/7-samenleving’

0

ONDERZOEK – Veel Nederlanders voelen zich druk. En ruim een derde voelt zich ten minste een dag per week opgejaagd. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat vrijdag is gepubliceerd. Het Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van de Nederlander. Naarmate mensen in totaal meer tijd aan betaald werk, zorg en scholing besteden, is de kans dat zij zich weleens opgejaagd voelen groter. Tegelijkertijd voelen zij zich meer tevreden met hun leven concluderen de onderzoekers.

Werken in avonduren

Hoewel vaak wordt gesproken over een 24/7-samenleving waarin mensen steeds vaker in de avonduren en weekenden werken blijkt uit het onderzoek dat hier nog geen sprake van is. Betaald werk valt – net als scholing – met name op de doordeweekse dagen en is er in de weekenden ruimte voor vrije tijd. Zorg voor het huishouden en anderen varieert weinig door de week heen. Als naar de spreiding door de dag heen wordt gekeken valt het de onderzoekers eveneens op dat de meeste mensen tijdens traditionele kantooruren werken.

Tijdsbestedingspatronen

Ook al ervaren veel mensen het leven als druk, aan de tijdsbestedingspatronen is niet af te zien dat het bestaan in de afgelopen jaren drukker is geworden. Er is bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaren geen substantiële toename te zien in de tijd die naar verplichtingen gaat: betaald werk, zorg voor het huishouden en voor anderen. Ook is de tijdsbesteding de afgelopen jaren niet meer versnipperd geraakt. Wel blijkt dat, vergeleken met een aantal jaren geleden, mensen wat vaker rapporteren dat zij in dezelfde tijd meerdere activiteiten uitvoeren: namelijk bij ongeveer een vijfde van de tijd.

Rapport

In het rapport Alle ballen in de lucht: Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven staat het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) uit 2016 centraal. SCP heeft bijna 1900 Nederlanders gevraagd gedurende een week in een dagboek hun activiteiten bijgehouden. Op basis van deze gegevens schetsen de onderzoekers de tijdsbesteding van Nederlanders in het algemeen, voor verschillende groepen en levensfasen, en ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Enkele bevindingen zijn:

  • Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden in een week gemiddeld ruim een kwart van hun tijd (bijna 44 uur) aan activiteiten in de vrije tijd, waaronder media (bijna 20 uur) en sociale contacten (9 uur).
  • Naar (de optelsom van) betaald werk, scholing en de zorg voor het huishouden en anderen gaat bijna 46 uur per week. De meeste tijd (namelijk 77 uur) gaat naar persoonlijke verzorging, zoals slapen, eten en drinken.
  • 36 procent van de Nederlanders voelt zich weleens opgejaagd.54 procent heeft weleens het gevoel het ‘te druk’ te hebben. 39 procent voelt zich thuis of op het werk weleens tekort schieten Gevoelens van tijdsdruk komen het meest voor bij vrouwen, hoger opgeleiden en ouders van thuiswonende kinderen.
  • De tijdsbesteding van de gemiddelde Nederlander is de laatste jaren (2006-2016) weinig veranderd. Zo is de verhouding tussen de verplichte activiteiten, vrije tijd en persoonlijke verzorging min of meer gelijk gebleven. Ook is de tijdsbesteding niet meer versnipperd geraakt.
  • Wel rapporteren mensen – vergeleken met een aantal jaren geleden – wat vaker dat zij in dezelfde tijd meerdere activiteiten uitvoeren.
  • Er zijn grote verschillen in de tijdsbesteding van mensen in verschillende levensfasen. De fase met thuiswonende kinderen is bij uitstek druk qua werk en zorgtaken.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over arbeidstijden en werkdruk, werkstress: Sdu HSE – Wetgeving en Sdu HSE – Psychosociale arbeidsbelasting

Reageren is niet mogelijk.