Gezondheidsraad: Blootstelling aan MOCA kan kanker veroorzaken

0

GEZONDHEID – Blootstelling tijdens het werk aan 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline), kortweg MOCA, kan kanker veroorzaken. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentraties het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling aan de stof beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus. Niet alleen inademing van MOCA kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan het risico op kanker.

Advies

De commissie schat de concentratie van 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline) in de lucht die samenhangt met een extra kans op kanker van 4 per 100.000 (het streefrisiconiveau) gelijk aan 0,026 milligram (mg)/per kubieke meter lucht (m3). Een extra risico op kanker van 4 per 1.000 (het verbodsrisiconiveau) komt overeen met een concentratie van 2,6 mg/m3. Beide schattingen gaan uit van een 40 jaar beroepsmatige blootstelling.

Verder adviseert de commissie om een huidnotatie (H-aanduiding) toe te passen voor 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline) omdat huidopname van deze stof substantieel kan bijdragen aan het risico op kanker. Het advies is vrijdag aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeboden.

Kunststof-en rubberindustrie

4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline) wordt hoofdzakelijk gebruikt als verhardingsmiddel voor polyurethaan prepolymeren bij het vervaardigen van producten van gietbare urethaanrubber. Vooral mensen die werkzaam zijn in de kunststof-en rubberindustrie kunnen ermee in aanraking komen.

Streef- en verbodsrisiconiveau

De stof is geclassificeerd als een kankerverwekkende stof die directe schade kan veroorzaken aan het genetisch materiaal van mensen. Voor het bepalen van grenswaarden voor dergelijke stoffen, heeft de minister van SZW risiconiveaus vastgelegd: het aantal extra gevallen van kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling. Het streefrisiconiveau is 4 op 100.000. Dat betekent dat tot en met 4 extra gevallen op 100.000 beroepsmatig blootgestelde mensen geen extra beschermende maatregelen genomen hoeven te worden. Het verbodsrisiconiveau is 4 op 1.000. Dat betekent dat het niveau van 4 extra gevallen op 1.000 beroepsmatig blootgestelde mensen niet overschreden mag worden.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over grenswaarden: Sdu HSE – Gevaarlijke stoffen en Brzo

Reageren is niet mogelijk.