Psychische en houding- en bewegingsapparaat aandoeningen meest gemeld als beroepsziekten in 2018

0

GEZONDHEID – In 2018 hebben 761 bedrijfsartsen 3854 keer een beroepsziekte geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit Kerncijfers Beroepsziekten 2019 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC, dat dinsdag is verschenen.

Het aantal werkenden met een nieuwe beroepsziekte in de totale Nederlandse beroepsbevolking is in 2018 (naar schatting) 11.129 werknemers.  Het aantal meldingen door de bedrijfsartsen is lager dan voorgaande jaren, aldus het NCvB. Dat komt met name doordat collectieve meldingen uit de bouwbranche zijn stopgezet.

Sectoren

De vijf economische sectoren met meeste meldingen van beroepsziekten zijn: industrie, bouwnijverheid, informatie en communicatie, onderwijs en gezondheidszorg. Psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat treffen vooral werknemers in de industrie, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en de bouwnijverheid.

Ouderen

Beroepsziekten komen even vaak voor bij mannen en vrouwen en nemen toe met de leeftijd: een derde van alle meldingen betreft werknemers boven de 55 jaar. De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de arbeidsparticipatie: bij 84 procent leidt de beroepsziekte tot tijdelijke en bij 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Geschat wordt dat bijna 40 procent van de werkgerelateerde ziektelast zich voordoet na het werkzame leven en vooral door ziekten van de ademhalingswegen en (long)kanker.

Diagnose beroepsziekten

 • Psyche 58%
 • Bewegingsapparaat 29%
 • Gehoor 7%
 • Huid 2%
 • Luchtwegen 2%
 • Overig 2%

Arbeidsongeschiktheid door beroepsziekte

 • Niet 10%
 • < 1 week 5%
 • 1 week – 1 maand 4%
 • > 1 maand 75%
 • Blijvend 6%

Risicofactoren

 • Te veel werk 26%
 • Geluid 7%
 • Trauma 7%
 • Snel herhaalde bewegingen uitvoeren 5%
 • Tillen en dragen van o.a. lasten 5%
 • Weinig sociale steun leidinggevende 4%
 • Veel kracht zetten met de handen 4%
 • Niet passend werk 3%
 • Andere psychosociale factoren 3%
 • Hoge psychosociale taakeisen 3%

Verzuim

Een werknemer die aangeeft het afgelopen jaar een beroepsziekte te hebben gekregen, verzuimt gemiddeld 31 dagen langer dan met een werknemer zonder beroepsziekte die gemiddeld 6 dagen verzuimt. ‘Dit valt ook te verwachten aangezien de oorzaak van de beroepsziekten in het werk ligt’, aldus de rapporteurs. Zij benadrukken het grote belang van preventie op de werkplek. ‘Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkomen.’

Bron: NCvB

Meer informatie over beroepsziekten? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer