Sterfte aan mesothelioom stijgt sterk

0

GEZONDHEID – De sterfte aan mesothelioom (ook borstvlieskanker of asbestkanker genoemd) is in de periode 1980-2016 sterk gestegen. Stierven er in 1989 nog 243 personen aan asbestkanker in 2016 is dit gestegen naar 548 sterfgevallen. Tussen 2017-2050 komen er naar schatting nog zo’n 8000 tot 10.500 nieuwe gevallen bij (6900-7800 mannen en 2100-2700 vrouwen). Dat meldt het Rijkinstituut voor Volksgezondheid (RIVM).

In de periode 1989-2016 is het aantal mensen dat de diagnose mesothelioom kreeg, gestegen: van 279 personen gediagnosticeerd met mesothelioom in 1989 naar ruim 600 nieuwe gevallen in 2016. Naar schatting was bij ongeveer 530 van hen werkgerelateerde blootstelling aan asbest de boosdoener: 475 nieuwe gevallen bij mannen en 55 nieuwe gevallen bij vrouwen in 2016. In 2017 lijkt de sterfte iets te dalen.

Leeftijd

De stijging van de sterfte is vooral te zien in de oudere leeftijdsklassen en bij mannen. De toename is het gevolg van de hoge blootstelling jaren geleden. Door de lange latentietijd tussen blootstelling aan asbest en het openbaren van de ziekte, is de hoge sterfte aan mesothelioom nu pas zichtbaar. Voor mesothelioom liggen de sterfte en incidentiecijfers ongeveer gelijk omdat de overlevingsduur voor mesothelioom kort is, legt het RIVM uit.

Mannen en vrouwen

Het jaar waarin de meeste nieuwe gevallen van mesothelioom zijn ontstaan is voor zowel mannen als vrouwen 2016. De piek in de sterfte was 2017, 2018. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, is voor mannen gestegen van 65,4 jaar in 1989 naar 73,0 in 2016. Voor vrouwen is de gemiddelde leeftijd in deze periode ook gestegen: van 67,0 naar 75,0 jaar.

Trendscenario’s 2017-2050

In 1993 is het asbestverbod ingesteld, dat heeft geleid tot een forse daling van de asbestblootstelling. Maar de gezondheidseffecten van asbestblootstelling zijn 25 jaar na het verbod nog steeds zichtbaar. Meer mensen dan ooit worden gediagnosticeerd met mesothelioom, constateert het RIVM. Om in te kunnen schatten wanneer de effecten van het asbestverbod terug is te zien in het aantal mensen dat wordt gediagnosticeerd met mesothelioom heeft het RIVM vier trendscenario’s opgesteld.

In twee scenario’s verondersteld het RIVM dat er na 1993 nog wel (onbedoeld en onbewust) werknemers zijn blootgesteld geweest aan asbest op de werkplek. Deze twee scenario’s verwachten tot 2050 nog 9.000 (scenario 2) en 10.500 (scenario 4) nieuwe gevallen van mesothelioom. Voor vrouwen is met name onduidelijk hoe groot het aandeel is dat door werk (inclusief paraoccupational (mee naar huis genomen asbeststof, red.) is veroorzaakt.

Vier trendscenario’s

  • Scenario 1 veronderstelt dat er sinds 1993 geen asbestblootstelling op de werkplek meer heeft plaatsgevonden.
  • Scenario 2 veronderstelt dat de werkgerelateerde blootstelling fors is verminderd sinds 1993, maar dat ondanks het verbod op het gebruik van asbest in de industrie en het verbeteren van de werkomgeving niet alle blootstelling aan asbest is geëlimineerd en werknemers (onbewust) blootgesteld zijn geweest.
  • Scenario 3 veronderstelt dat de risiconiveaus op de werkplek zijn teruggebracht naar het streefrisiconiveau voor arbeid en het maximaal toelaatbaar risico voor milieu.
  • Scenario 4 gaat uit van een aandeel werk (inclusief ‘paraoccupational’) dat lager is dan in scenario’s 1-3: de PAF’s (potentieel aangetaste fractie) voor werkgerelateerde blootstelling voor mannen is in dit scenario 85 procent, voor vrouwen 40 procent.

Bron: RIVM/Volksgezondheidenzorg.info

Meer informatie over beroepsziekten zoals mesothelioom? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer