Precieze oorzaak ongevallen buitenlandse vrachtwagenchaufferus nog niet te achterhalen

0

BELEID – De precieze oorzaken van betrokkenheid van buitenlandse chauffeurs bij incidenten is nog niet te achterhalen. Daarvoor is gedetailleerde informatie van alle incidenten noodzakelijk. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) in antwoord op Kamervragen van de SP naar aanleiding van berichtgeving dat het aantal ongelukken met vrachtwagens en de betrokkenheid van buitenlandse chauffeurs sterk toeneemt.

Verschillende organisaties, zoals bergingsbedrijven, wegbeheerders of politie verzamelen niet dezelfde gegevens waardoor er geen compleet beeld is om de oorzaken te achterhalen. ‘Uit de informatie uit verschillende bronnen waar we over beschikken kan niet worden achterhaald wat precies de oorzaak is van de ongevallen’, aldus de minister.

Buitenlands kenteken

Uit een recent rapport van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) blijkt dat bij incidenten op Nederlandse snelwegen in veertig procent van de gevallen een buitenlandse vrachtwagenchauffeur is betrokken, terwijl ongeveer dertien procent van het totaal aantal vrachtwagens op de Nederlandse wegen een buitenlands kenteken heeft. ‘De top vier van landen waarvan chauffeurs betrokken zijn bij incidenten bestaat uit Europese lidstaten (Polen, Duitsland, Roemenië en België)’, aldus Van Nieuwenhuizen. Uit het Grootschalig verkeersonderzoek goederenvervoer Randstad 2016 dat Rijkswaterstaat (RWS) heeft gedaan naar het aantal en aandeel buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse autosnelwegen blijkt dat het aandeel buitenlands vrachtverkeer gemiddeld dertien procent bedraagt ten opzichte van alle vrachtwagens.

Toename meldingen

Volgens STIMVA is een van de redenenen van de sterke toename van het aantal meldingen de verbeterde samenwerking tussen de bergingsbedrijven en de wegbeheerders. Daarnaast worden gestrande vrachtauto’s eerder aan wegbeheerders gemeld door ontsluiting van data van serviceproviders. Ook is een deel te verklaren door de aantrekkende economie en daarmee de toename van goederenvervoer over de weg en toename van het verkeer.

Van Nieuwenhuizen vindt dat de gegevens van het RWS-onderzoek en die van de STIMVA zich moeilijk laten vergelijken. ‘Het land dat het kenteken uit heeft gegeven komt lang niet altijd overeen met de nationaliteit van de chauffeur. Ook kan een vrachtwagen met een buitenlands kenteken en/of een buitenlandse chauffeur een Nederlandse eigenaar hebben. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gaat de minister in kaart brengen wat de belangrijkste risico’s zijn voor verkeersveiligheid. Ongelukken met vrachtwagens zullen daar onderdeel van uitmaken.

Bron: Sdu HSE

Reageren is niet mogelijk.