Nieuw wetsvoorstel maakt eerder stoppen met werken mogelijk

0

WET- EN REGELGEVING – Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen geeft meer keuzes rondom pensioendatum. Zo  kunnen werknemers eerder stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast. Dit eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord is dinsdag in internetconsultatie gegaan.

Afspraken werkgever werknemer

Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een strafheffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd.

‘Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever’, aldus minister Koolmees (SZW). ‘Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder in te laten gaan.’

Door de uitbreiding van de fiscale ruimte om verlof te sparen kunnen werknemers meer verlof sparen en dit op verschillende momenten tijdens hun carrière inzetten. Koolmees verwacht dat een deel van de werknemers dit aan het eind van hun loopbaan zal doen, in overleg met hun werkgever.

Werken tot AOW-leeftijd

Het kabinet wil met deze wet tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd. Koolmees verwacht dat in de praktijk sociale partners bij de totstandkoming van cao’s aanvullende afspraken zullen maken over vervroegde uittreding en sparen van bovenwettelijk verlof.

Het kabinet wil de vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen per 1 januari 2021 in werking laten treden. De beoogde datum van inwerkingtreding van de keuzemogelijkheid bedrag ineens is 1 januari 2022.

Bron: Rijksoverheid, Overheid.nl

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer