Internetconsultatie initiatiefwet recht op onbereikbaarheid

0

WET- EN REGELGEVING – Werknemers moeten in hun vrije tijd onbereikbaar kunnen zijn voor de werkgever. De initiatiefwet van PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk is in consultatie gegaan.

Werkgevers moeten de risico’s van continue bereikbaar zijn in kaart brengen en daarbij, in samenspraak met werknemers, maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van het altijd bereikbaar zijn te voorkomen. ‘Iedereen moet namelijk zeker kunnen zijn van ongestoorde vrije tijd’, aldus Van Dijk.

Rusttijd en onbereikbaarheid

Het Kamerlid wil met het wetsvoorstel bereiken dat het onderwerp bereikbaarheid buiten werktijd bij alle bedrijven onderdeel van het gesprek wordt tussen werkgever en werknemers. ‘Op deze manier zijn alle werknemers er zeker van dat er duidelijke afspraken zijn over (on)bereikbaarheid buiten werktijd’, aldus Van Dijk .

In Nederland is niet expliciet in wetgeving het recht op onbereikbaarheid geregeld. Het wetsvoorstel legt vast hoe de werkgever de rusttijd en het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd invult en waarborgt.

Werkstress

Om het aantal mensen dat bezwijkt onder werkstress te verminderen, is het van belang dat er maatregelen worden genomen om de kern van het probleem aan te pakken, aldus Van Dijk. Het recht op onbereikbaarheid is een van de oplossingen. ‘’Onderzoek laat zien dat het gevoel van het continue bereikbaar zijn, problemen oplevert voor werknemers. Er wordt druk gevoeld door werknemers om berichten te beantwoorden buiten werktijd. Dit levert stress en burn-outklachten op. Daarom is er duidelijkheid nodig tussen werkgever en werknemers over de verwachtingen rondom bereikbaarheid. Afspraken over bereikbaarheid van de werknemer buiten werktijd moeten gangbaar worden.’

Maatregelen

Het wetsvoorstel verplicht werkgevers via hun arbobeleid en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico’s van continue bereikbaar te zijn in kaart te brengen en maatregelen te nemen. De werkgever maakt met de werknemers afspraken over de tijden waarop zij onbereikbaar zijn en handhaaft dit door bijvoorbeeld het uitzetten van de e-mailserver buiten werktijd. Organisaties die te maken hebben met verruimde kantoortijden, ploegendiensten of afdelingen in andere tijdzones dienen in samenspraak met de werknemer te kijken naar de meest passende maatregel. De RI&E biedt voldoende ruimte voor maatwerk, aldus Van Dijk.

Handhaving

Indien een werkgever geen arbobeleid voert over hoe invulling wordt gegeven aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn buiten werktijd of niet in de RI&E vastlegt hoe de voorgeschreven rusttijd wordt gewaarborgd of geen maatregelen in de (verplichte) RI&E neemt voor het tegengaan van continue bereikbaarheid buiten werktijd kan de Inspectie SZW een waarschuwing geven. Als deze waarschuwing niet wordt opgevolgd kan de Inspectie een ‘eis tot naleving’ geven op basis van artikel 27 van de Arbowet. Als de arbeidsorganisatie de RI&E echt niet op orde heeft dan kan de Inspectie SZW in het uiterste geval een bestuurlijke boete geven. Deze rol van de Inspectie SZW is al onderdeel van de Arbowet en geen nieuw onderdeel van het wetsvoorstel.

De internetconsultatie Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een recht voor de werknemer op onbereikbaarheid (Wet op het recht op onbereikbaarheid) sluit 31 maart.

Bron: Overheid.nl

Meer informatie over duurzaam werken en arbeidstijden?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.