Derde convenant preventie gehoorbescherming versterkte muziek ondertekend

0

BELEID – Meer plekken waar versterkte muziek is te horen, gaan actief aan de slag om het gehoor van bezoekers beter te beschermen. Poppodia, festivals en evenementen hadden al een convenant met de overheid om veilige geluidsniveaus aan te houden. Bioscopen, fitnesscentra, scholierenfeesten en studentenverenigingen sluiten zich daarbij aan. Donderdag is het Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek door betrokken partijen en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ondertekend. ‘Bij concerten en festivals is het al heel normaal om goed na te denken over gehoorbescherming. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar je versterkte muziek tegenkomt, bijvoorbeeld als je gaat sporten. Ook daar moet het zo veilig mogelijk zijn voor je gehoor’, aldus Blokhuis

Oordoppen

De convenantpartijen spreken onder andere met elkaar af om maximale gemiddelde geluidsniveaus te hanteren. Voor volwassenen betekent dit maximaal een gemiddelde van 103 decibel gemeten over 15 minuten. Daarnaast zorgen deelnemers ervoor dat op plekken met versterkte muziek – en waar gehoorbescherming nodig zou kunnen zijn gezien de geluidsniveaus – goed werkende oordoppen laagdrempelig beschikbaar en makkelijk vindbaar zijn voor alle bezoekers. Het is belangrijk dat die oordoppen een goed muziekfilter hebben zodat je wel kunt blijven genieten van muziek. Ook wordt er samengewerkt om bezoekers goed voor te lichten over de risico’s van gehoorbeschadiging en hoe je jezelf optimaal kunt beschermen, onder andere met behulp van de I Love My Ears campagne. Dit convenant is een vervolg op de eerste twee convenanten ‘preventie gehoorschade muzieksector’ en bouwt voort op eerdere inzet en opgedane ervaringen.

Werknemers

Werknemers zijn door de arbo-wetgeving beschermd tegen gehoorschade door hard geluid tijdens het werk. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat op elke arbeidsplaats in het kader van de risico-inventarisatie het geluid dient te worden beoordeeld en, indien nodig, gemeten teneinde te bepalen waar werknemers blootgesteld zijn aan schadelijke geluidsniveaus.

  • Bij geluidsniveaus van 80 dB(A) of hoger (de onderste actiewaarde): ‘De werkgever dient ervoor te zorgen dat aan werknemers op deze arbeidsplaatsen passende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking wordt gesteld.’
  • Bij geluidsniveaus van 85 dB(A) of hoger (de bovenste actiewaarde): De werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers op deze arbeidsplaatsen passende gehoorbeschermingsmiddelen dragen.’

Bron: Sdu HSE

Lees meer over welke maatregelen een werkgever moet nemen om een werknemer te beschermen tegen lawaai op de arbeidsplaats: Sdu HSE – Werkmilieu en omgevingsrisico’s

Reageren is niet mogelijk.