CNV: ‘Aantal ongevallen op werkvloer hoger dan officiële SZW-cijfers’

0

ONDERZOEK – Werknemers met een risicovol beroep zijn vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan uit officiële cijfers van het ministerie SZW blijkt. Dat concludeert de vakbond CNV maandag op basis van eigen onderzoek.

CNV heeft ruim duizend werknemers gevraagd of ze te maken hebben met gevaarlijk werk of een verhoogde kans hebben op bedrijfsongevallen. Van de ondervraagden:

  • Stelt 25 procent wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval.
  • Stelt 36 procent dat er steeds meer onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door de hoge werkdruk.
  • Stelt 25 procent dat snelheid vaak boven veiligheid gaat.
  • Heeft bijna 20 procent zich wel eens ziek gemeld door een ongeval op het werk.
  • Stelt 23 procent dat de werkvloer de laatste jaren onveiliger wordt.
  • Zegt 21 procent dat het behalen van een hoge omzet meer prioriteit heeft dan de veiligheid van medewerkers.
  • Stelt 17 procent dat de werkgever klachten van werknemers negeert over onveilige situaties op de werkvloer.

IJsberg

In Nederland werken ongeveer twee miljoen mensen in gevaarlijke beroepen. De 25 procent bedrijfsongevallen uit het CNV-onderzoek zijn omgerekend een half miljoen mensen. Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden zijn de cijfers van SZW ‘dus blijkbaar het topje van de ijsberg’. Van Wijngaarden vermoedt dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en dat de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden en pleit voor betere handhaving: meer inspecties en betere controles op de werkvloer.

Overheid

Van Wijnbergen noemt het opvallend dat werknemers in de sector ‘Openbaar bestuur en overheidsdiensten’ het vaakst (45 procent) aangeven dat zij zich regelmatig in een onveilige situatie op het werk bevinden en dat 42 procent daar wel eens het slachtoffer is geworden van een bedrijfsongeval. De overheid zou scherper moeten toezien op haar eigen regels’, adviseert de vakbondsvoorzitter.

Bron: CNV

Cijfers SZW
Uit het jaarverslag 2018 dat de Inspectie SZW eerder dit jaar publiceerde blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018.

In 2018 jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Wanneer moet een arbeidsongeval worden gemeld en door wie?
Een werkgever is verplicht een arbeidsongeval te melden bij:

  • Een dodelijke afloop.
  • Ziekenhuisopname (niet poliklinisch)
  • Wanneer blijvend letsel wordt verwacht (art. 9 Arbowet).

 

Ongevallen waarbij gevaar voor derden bestaat kunnen door de Inspectie SZW (ISZW) worden onderzocht op grond van art. 10 Arbowet.

Verkeersongevallen op de openbare weg en geweldsincidenten worden onderzocht door de Politie en meldingen van arbeidsongevallen in de zeescheepvaart draagt de ISZW over aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Boete niet melden
Dat de onofficiële cijfers van arbeidsongevallen hoger zijn dan die van SZW zoals CNV berichtte is te verklaren aan de hand van deze Arbowetcriteria. Wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt, overtreedt hij de Arbeidsomstandighedenwet en kan hiervoor een forse boete krijgen. Behalve de verplichte meldingen van werkgevers krijgt de Inspectie SZW ook vrijwillige meldingen van (ex)werknemers en particulieren. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Meer informatie over arbeidsongevallen en werkdruk? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer