Arboned: Ziekteverzuimpercentage stijgt

0

ONDERZOEK – Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage blijft stijgen. Dat blijkt uit een analyse van Arboned. Was het percentage in 2017 nog 3,7 procent, in 2018 is het percentage gestegen naar 4,2 procent. In 2016 lag het gemiddelde verzuim op 3,5 procent. Arboned directeur Van Amerongen noemt de stijging ‘zorgelijk’.

Arboned richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uit cijfers van de arboadviseur blijkt dat bij organisaties met minder dan tweehonderd werknemers het verzuim het laagst is (in 2018: 3,8 procent). Maar ook daar is het verzuim gestegen: van 3,3 procent in 2016 naar 3,5 procent in 2017). In de zorg en niet-commerciële dienstverlening is het verzuim het hoogst. Het zijn vooral psychische klachten die tot een hoog verzuimpercentage en langdurig verzuim leiden.

Economie

‘Hoewel het verzuimpercentage vaak ook gerelateerd is aan de economie, is het zorgwekkend dat de stijgende lijn van verzuim jaarlijks doorzet. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven’, legt Van Amerongen uit. ‘In de cijfers van 2018 is weer goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft.’

Verzuimpercentage per bedrijfsgrootte:

  • 3,5% bij maximaal 10 medewerkers
  • 3,8% bij maximaal 50 medewerkers
  • 4,3% bij 51 tot 200 medewerkers
  • 5% en hoger bij meer dan 200 medewerkers

Aantal ziekmeldingen

‘Ook het aantal ziekmeldingen ligt hoger naarmate het bedrijf groter is. Van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers. Grote en kleine bedrijven hebben ieder hun eigen uitdagingen en vereisen dus ook een andere aanpak om het verzuim terug te dringen’, aldus Van Amerongen. ‘Het is een bekend gegeven dat in kleine bedrijven minder wordt verzuimd dan in grote bedrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de betrokkenheid en loyaliteit naar elkaar in een klein bedrijf meestal groter. Al kampt het MKB relatief met het minste verzuim, áls iemand langdurig uitvalt dan zijn de gevolgen voor een mkb’er veel groter dan voor een groot bedrijf. Als je bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s, dan kan het je als mkb’er zelfs de kop kosten. Dat maakt het belang van het voorkomen van verzuim binnen het MKB nog groter. Maar daar komen veel ondernemers helaas vaak pas achter als het te laat is.’

Psychische klachten

Arboned heeft ook gekeken naar het langdurig verzuim (langer dan zes weken ziek) binnen het MKB. ‘We zien een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Een kwart bestaat uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out’, aldus Van Amerongen. Volgens haar kan verzuim door stressgerelateerde klachten aangepakt worden door werkgever en werknemer.

Bron: Persbericht Arboned

Meer informatie over verzuimbeleid en aanpak psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.