Brandweer leert van ongevallen met RIVM-instrument

0

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN – Het werk van de brandweer leidt soms tot gevaarlijke situaties en (bijna)ongevallen voor het brandweerpersoneel zelf. Medewerkers kunnen gewond raken als ze in actie komen bij een incident, bij werkzaamheden op de kazerne of bij trainingen en oefeningen. In een pilot met zes veiligheidsregio’s heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een instrument ontwikkeld waarmee het mogelijk is te leren van (bijna)ongevallen. Zo kan de brandweer de veiligheid van medewerkers verder verbeteren en nieuwe ongevallen voorkomen, aldus het onderzoeksinstituut.

RI&E

Bij gevaarlijke situaties gaat het bijvoorbeeld om duikwerkzaamheden, werken met bepaalde machines zoals kettingzagen of situaties waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het doel van het instrument is om op een eenduidige manier informatie over (bijna)ongevallen te verzamelen en analyseren. De resultaten zijn niet representatief voor heel Nederland, omdat slecht een deel van de voorvallen bij de brandweer is meegenomen. De brandweer registreert nu nog per veiligheidsregio en op verschillende manieren. Een uniforme manier van registreren maakt het mogelijk om over de korpsgrenzen heen te leren van ongevallen. Dit draagt bij aan een betere samenwerking tussen de regio’s om ongevallen in de toekomst te voorkomen, stelt het RIVM. De lessen en ervaringen die in één regio worden opgedaan, kunnen hierdoor worden ingezet om mogelijke incidenten in andere regio’s te voorkomen en vormen belangrijke input voor de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Verzameling (bijna-)incidenten

De zes veiligheidsregio’s verzamelden systematisch informatie over 140 (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties bij de brandweer. Welk type ongeval gebeurde er (bijna), welke veiligheidsmaatregelen werkten niet of onvoldoende en met welk gereedschap werd er gewerkt? Het ontwikkelde instrument is gebaseerd op Storybuilder, een bestaand instrument van het RIVM met informatie over meer dan 31.000 ernstige ongevallen. In de pilot stond de ontwikkeling van het instrument voorop. De 140 geanalyseerde ongevallen geven een indruk van de soort (bijna-)ongevallen die bij de brandweer plaatsvinden..

Bron: Sdu HSE

Lees meer over leren van (bijna-)incidenten en gevaarlijke situaties : Sdu HSE – Arbobeleid

Reageren is niet mogelijk.