Opinie Tip van de dag in Week van de RI&: Betrek medewerkers bij de RI&E! (Tip 1)

0

De Week van de RI&E is maandag van start gegaan. In het kader daarvan geeft HSE Actueel vijf werkdagen een tip namens Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE.

Tip 1 Maandag 17 juni: betrek de medewerkers bij de uitvoering van de RI&E!

Om te voorkomen dat de RI&E een bureaucratisch dingetje wordt, is het van belang de medewerkers bij de uitvoering van de RI&E te betrekken. Dit om verschillende redenen:

  • De medewerkers kennen de risico’s vaak veel beter dan iemand van buiten de afdeling. Door hen erbij in te schakelen, wordt voorkomen dat bepaalde zaken over het hoofd gezien worden.
  • De medewerkers hebben meestal al zelf goede ideeën om bepaalde werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Zij kunnen, wanneer zij bij de RI&E worden ingeschakeld, hun eigen ideeën over oplossingen aandragen. Veelal zijn dat voorstellen voor oplossingen die – volgens hen – ook werkbaar zijn.

Draagvlak

  • Door medewerkers zo bij de RI&E te betrekken, ontstaat bij hen ook draagvlak voor de latere implementatie van voorgestelde verbeteringen. Het is immers iets van henzelf. Veiligheid kan weliswaar sterk verbeterd worden door technische voorzieningen en organisatorische maatregelen, maar uiteindelijk bepaalt het gedrag van de medewerkers in belangrijke mate of er echt veilig gewerkt wordt. Dus draagvlak bij de medewerkers is essentieel.
  • De RI&E is eigenlijk ‘het ding’ van de medewerkers. Het gaat immers om hun veiligheid en gezondheid. Niet die van de arbo-adviseur of het management. Medewerkers zouden de RI&E als hún eigendom, hún basisdocument moeten zien, vanwaaruit zij structureel aan verbetering van hun werkomstandigheden kunnen werken.
  • Het betrekken van medewerkers bij de RI&E en hen hierin mee te laten denken, heeft direct al een voorlichtende waarde. Het vergroot hun veiligheidsbewustzijn.

Een RI&E zonder de medewerkers erbij in te schakelen is dus in meer opzichten een gemiste kans.

RI&E Kantoorinrichting

Ook bij het veilig en gezond inrichten van een kantooromgeving komt een RI&E kijken. De kantoorinrichting heeft een grote invloed op de arbeidsproductiviteit van werknemers. Waar moet u op letten bij het inrichten van een veilige en prettige werkomgeving? Bekijk het in onze gratis checklist RI&E Kantoorgebouw, activeer ‘m nu!

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ in Sdu HSE van Wim van Alphen. Hij is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en – evaluatie. 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.