Opinie Tip van de dag in Week van de RI&E: Stel vooraf het ambitieniveau vast! (Tip 2)

0

De Week van de RI&E is maandag van start gegaan. In het kader daarvan geeft HSE Actueel iedere werkdag een tip namens Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE.

Tip 2 Dinsdag 18 juni: stel vooraf het ambitieniveau vast!

Voorafgaand aan het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het van belang vast te stellen welk ambitieniveau het bedrijf heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Teleurstelling

Stel dat een bedrijf eigenlijk niets met ‘arbo’ wil en de RI&E alleen maar wil laten uitvoeren omdat ‘het een moetje is’. In zo’n situatie kun je dan beter niet te veel werk van de RI&E maken. Dus dan ook geen medewerkers betrekken bij het opstellen van de RI&E (zie de tip van gisteren). Immers, alleen al door het uitvoeren van een RI&E worden er verwachtingen gewekt bij medewerkers. Wanneer vervolgens blijkt dat er toch niets mee gedaan wordt, leidt dat alleen tot teleurstelling.

Weinig ruchtbaarheid

Wat wel te doen? Je houdt geen voorlichtingsbijeenkomsten en maar weinig gesprekken, zet geen vragenlijsten uit, houdt slechts beknopte rondgangen en geeft weinig ruchtbaarheid aan het hele proces en de resultaten.
Je kunt dan de energie beter steken in het op andere gedachten proberen te brengen van het management en deze mensen trachten te laten inzien dat betere werkomstandigheden ook echt voordelen voor de bedrijfsvoering hebben.

Veiligheidscultuur

Wanneer daarentegen een bedrijf proactief of vooruitstrevend is en het belang van goede arbeidsomstandigheden inziet, kun je veel meer werk maken van een RI&E. Immers, de resultaten worden serieus genomen door het bedrijf zelf en dienen niet alleen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij zo’n veiligheidscultuur kun je veel meer uit de kast halen en veel medewerkers bij het project betrekken.

Cultuurladder

Een bekend model in de veiligheidskunde voor het onderscheiden van de ontwikkelingsfase is de cultuurladder van Parker en Hudson of van Nelson &Burns. Bij het uitvoeren van de RI&E moet je dus met de cultuurfase van het bedrijf rekening houden. Omgekeerd kun je door het uitvoeren van de RI&E ook de cultuur van het bedrijf in zekere mate positief beïnvloeden.

Checklist RI&E Kantoorinrichting

Wat betekent dit voor de RI&E als de werkomgeving een kantoorgebouw is? Een kantooromgeving is relatief veilig, dus hier zal over het algemeen een niet heel hoog ambitieniveau van toepassing zijn. Wel heeft de kantoorinrichting een grote invloed op de arbeidsproductiviteit van werknemers. Waar moet u op letten bij het inrichten van een veilige en prettige werkomgeving? Bekijk het in onze gratis checklist RI&E Kantoorgebouw, activeer ‘m nu!

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ door Wim van Alphen in Sdu HSE. Wim van Alphen is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en –evaluatie.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.