Gezinsleven beïnvloedt kwaliteit van werk

0

ONDERZOEK – Mensen die werk een centrale plaats in hun leven geven zijn beter opgewassen tegen ingrijpende gebeurtenissen in hun privéleven. Zij zijn beter in staat om voordeel te halen uit hun zelfvertrouwen (een belangrijke psychologische hulpbron), en om goede werkprestaties te leveren. Dat concludeert arbeids- en organisatiepsycholoog Danyang Dun in haar proefschrift over de invloed van het privéleven op het werkende bestaan. Du promoveert donderdag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Privé- en werkrol

Volgens Du hebben voortdurende gedachten over negatieve gebeurtenissen in de privésfeer een negatief effect op het dagelijkse werkproces. Het werkende leven en het gezinsleven zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar doorlopend. Dankzij e-mail, laptops, smartphones en het internet is het werk altijd beschikbaar voor mensen en kunnen zij ook makkelijker contact houden met familie en vrienden, waardoor zij hun privé- en werkrol kunnen integreren. Volgens Du kunnen niet alleen grote negatieve levensgebeurtenissen– zoals het overlijden van een familielid of een verkeersongeluk – ertoe leiden dat mensen hun werkhulpbronnen niet optimaal benutten. Psychologische hulpbronnen zijn bijvoorbeeld autonomie, sociale steun en ontplooiingsmogelijkheden.

Privésfeer

Dagelijkse beslommeringen in de privésfeer (zoals ruzie met de partner, reparatie aan de auto) kunnen ook een ongewenste invloed op het dagelijkse werkproces hebben doordat mensen hier gedurende hun werk doorlopend over piekeren. Negatieve gebeurtenissen in de thuissfeer kunnen leiden tot malende gedachten en negatieve gevoelens, met als resultaat dat beschikbare psychologische werkhulpbronnen niet effectief worden benut. Wanneer werknemers na werktijd juist fysiek en psychologisch afstand nemen van werkstressoren, of positieve, persoonlijke gebeurtenissen zoals leuke dingen van hun kinderen juist uitgebreid bespreken met anderen, zijn ze beter in staat om van dag tot dag met hun taakeisen om te gaan. Zij presteren ook beter, stelt Du. Werknemers die emotioneel stabiel zijn, open staan voor nieuwe ervaringen, optimistisch zijn, en werk als een centraal onderdeel van hun leven zien, zijn bovendien beter in staat om interferentie van privébesognes met het werk te vermijden en positieve ervaringen uit het privéleven mee te nemen naar het werk.

Du onderzocht bij enkele honderden deelnemers hun dagelijkse ervaringen door gebruik te maken van dagelijkse korte vragenlijsten en oordelen van leidinggevenden.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over psychosociale arbeidsbelasting: Sdu HSE – PSA

Reageren is niet mogelijk.