Wijzigingen Bouwbesluit moet veiligheid en gezondheid vergroten

0

BELEID –Minister Ollongren (BZK) heeft de diverse wijzingen aan het Bouwbesluit woensdag 22 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen die de minister voorstelt gaan om nieuwe of aangepaste voorschriften en richten zich vooral op vergroten van veiligheid en gezondheid.

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. De wijzigingen betreffen:

  • Strengere regels voor het aanbrengen van PUR-schuim om de gezondheid van bewoners te beschermen. Bewoners mogen tijdens het aanbrengen van dit isolatiemateriaal niet meer in de woning aanwezig zijn. Ook moet de kruipruimte tijdens het isoleren geventileerd worden.
  • Naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden twee nieuwe voorschriften opgenomen om de veiligheid op bouwplaatsen te vergroten. Er gaan veiligheidsafstanden gelden rond bouw- en sloopplaatsen en de contactgegevens van de coördinator omgevingsveiligheid moeten worden vermeld in het veiligheidsplan.
  • Het Bouwbesluitvoorschrift voor zelfsluitende deuren is aangepast zodat woningtoegangsdeuren in woongebouwen met inpandige gangen zelfsluitend moeten zijn. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat vluchtroutes rookvrij blijven bij brand.
  • Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Het toepassen van warmtepompen vindt steeds meer plaats en met deze wijzigingen wordt geluidsoverlast voor de omgeving voorkomen.

Het merendeel van de nieuwe of aangepaste voorschriften gaat naar verwachting per 1 januari 2020 in.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over brandveiligheid en het Bouwbesluit 2012? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform?
Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.