RIVM: Kennis blootstelling bestrijdingsmiddelen onvoldoende

0

ONDERZOEK – In maart kreeg de onderzoeksresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen vroegtijdig media-aandacht. Donderdag is het definitieve rapport “Beter beeld blootstelling omwonenden aan bestrijdingsmiddelen” gepubliceerd op de website van het onderzoeksinstituut. Daarin concludeert het RIVM dat voldoende kennis ontbreekt.

Uit het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO) blijkt dat omwonenden bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van deze middelen in de omgeving, maar andere bronnen, zoals voedsel, kunnen daar ook aan bijdragen, aldus het RIVM. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen overschreden de gemeten gehalten in de lucht of urine geen risicogrenzen. Maar volgens het RIVM moeten eventuele gezondheidsrisico’s van omwonenden voor alle gebruikte bestrijdingsmiddelen preciezer worden ingeschat.

Beoordelingsmethode

Op dit moment ontbreekt voldoende kennis over zowel de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen als de mogelijke gezondheidseffecten daarvan. De onderzoekers adviseren de resultaten van het OBO te gebruiken om de nieuwe kennis over blootstelling en het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen verder te verbeteren. Denk aan de manier waarop bestrijdingsmiddelen zich verspreiden via de verwaaide druppels van spuitvloeistof (drift), via verdamping en via huisstof.

Kwetsbare groepen

Het is belangrijk om kwetsbare groepen mee te nemen, en niet alleen te kijken naar de effecten van afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, maar ook die van mogelijke combinaties van middelen. Het is daarnaast zinvol om na te gaan of er verbanden zijn tussen acute klachten bij omwonenden, zoals misselijkheid en irritatie en klachten aan de luchtwegen, en de toxicologische eigenschappen van een bestrijdingsmiddel, aldus het RIVM.

Praktische adviezen

De Gezondheidsraad gaf in 2014 enkele praktische adviezen voor omwonenden om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via drift en stof te beperken:

  • Schoenen uitdoen bij binnenkomst.
  • Groenten, kruiden en fruit goed wassen.
  • Tijdens en kort na de bespuiting van een aangrenzend perceel de ramen sluiten en niet in de tuin verblijven.

 

In 2013 heeft de landbouwsector een aanbevelingen gedaan om de blootstelling te beperken gericht op telers en loonwerkers:

  • Omwonenden tijdig informeren.
  • Spuiten als de wind van de omwonenden af staat.
  • Uitgangspunt is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen veilig moet zijn, zonder dat omwonenden extra maatregelen hoeven te nemen om onder de risicogrenzen te blijven.

Bron: RIVM

Meer informatie over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.