Nederland ondersteunt doel EU Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

0

Hoewel Nederland tegen heeft gestemd is tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement vorige maand een akkoord bereikt over de EU Richtlijn werk-privé balans voor ouders en mantelzorgers. Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer vrijdag over het principeakkoord geïnformeerd.Nederland ondersteunt doel EU Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Nationale competentie

Nederland zat het doel van de richtlijn ondersteunen, schrijft Koolmees in een Kamerbrief. Dit betreft het stimuleren van arbeidsparticipatie van vrouwen en een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorgtaken. Volgens Koolmees is het kabinet van mening dat het vormgeven van verlofregelingen een nationale competentie is. ‘Voorschriften op Europees niveau op dit terrein zijn overbodig en grijpen onnodig in op het nationale sociale stelsel’, aldus de minister. Hij verwijst hiervoor naar de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). ‘Met de WIEG zet Nederland belangrijke stappen in het bevorderen van een goede verdeling van werk en zorgtaken.’

Partnerverlof

Sinds 1 januari hebben partners via de WIEG recht op vijf dagen betaald kraamverlof als hun partner is bevallen. Dit was twee dagen. De EU-lidstaten hebben nu een akkoord over tien dagen partnerverlof en zes weken ouderschapsverlof. Als de wet formeel is goedgekeurd, hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Vervolgstappen

Nu de richtlijn een feit is zal de minister kijken hoe deze in het Nederlandse verlofstelsel ingepast kan worden. Nederland voldoet aan een groot gedeelte van de bepalingen van de toekomstige richtlijn. Wel houdt de richtlijn in dat een gedeelte van ouderschapsverlof betaald moet worden. In de loop van dit voorjaar zal Koolmees de Kamer per brief informeren over het implementatieproces van de richtlijn.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over duurzaam werken en arbeidstijden?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.