‘Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen risico’s voor werknemers’

0

BELEID – Ondernemers moeten met een eenvoudige online tool risico’s voor werknemers zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne kunnen inventariseren en oplossen. Dat is één van de voorgestelde maatregelen om ondernemen makkelijker te maken. Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, en Tamara van Ark, staatssecretaris SZW hebben donderdag de twee rapporten voor verbetering van regelgeving in het MKB in ontvangst genomen.

Het gaat om het advies van de commissie-Van Straalen voor de verbetering van regelgeving voor het MKB en het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 dat de staatssecretarissen kregen aangeboden namens Nederlandse kappers, slagers, bakkers, bloemisten en schoenmakers (ANKO, KNS, NBOV, VBW en NSV).

Maatwerkaanpak Winkelambacht

In het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn twaalf knelpunten geïdentificeerd en ook suggesties voor oplossingsrichtingen verkend die de komende periode samen met diverse betrokken ministeries worden uitgewerkt. Dit gaat onder andere over:

  • Arbeidsomstandigheden: verbeteren digitale Risico-Inventarisatie & -Evaluatie tools (RI&E). Inzichtelijker maken via een keuzemenu wanneer ondernemer aan de geldende regels voldoet.
  • Voedselhygiëne: hygiënecode is steeds omvangrijker. Hoe blijft deze effectief, zodat ondernemers er aan kunnen blijven voldoen?
  • Onderwijs: verbeteren van procedure om subsidies voor leren in de praktijk te verantwoorden.

RI&E

Het eerste advies van de onlangs door het ministerie van EZK ingestelde Strategische commissie betere regelgeving bedrijven gaat specifiek over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan.

De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E tools. Of door deze in te voeren in sectoren waar dit nog op papier wordt gedaan of door de bestaande digitale tools opnieuw te beoordelen op gebruiksgemak. Het uitgangspunt is de vereiste tijd te minimaliseren die ondernemers nodig hebben bij het invullen hiervan.

Knelpunten regelgeving

Het oplossen van knelpunten in de regelgeving voor ondernemers is een speerpunt van het kabinet. En is een belangrijk uitgangspunt in het MKB-Actieplan van staatssecretaris Keijzer. ‘Regels zijn nodig, maar we moeten deze altijd kritisch bekijken en zoveel mogelijk op maat maken. Deze adviezen van ondernemers zelf helpen hen en hun collega’s om van stapels papier af te komen. Waar mogelijk neem ik de voorgestelde maatregelen graag over’, zegt Keijzer.

Uitgangspunt is dat alle werknemers gezond en veilig hun werk kunnen vindt staatssecretaris Van Ark: ‘Een inventarisatie en analyse van mogelijke risico’s is daarbij een voorwaarde. Ook heldere regelgeving over arbeidsomstandigheden maakt registratie makkelijker. Zo kunnen ondernemers zich concentreren op ondernemen en daarmee de veiligheid van hun werknemers en zijn ze minder tijd kwijt aan registreren.’

Bron: Persbericht Ministerie van Economische Zaken

Meer informatie over hoe je risico’s inventariseert en RI&E checklisten?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.