Inspectie SZW bij meer dan 80% van de bedrijven is 1 of meerdere overtredingen geconstateerd

0

In 2018 werd door Inspectie SZW een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen. Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van chemische veiligheidsrisico’s.

Lees meer

Reageren is niet mogelijk.