Geen nalevingseffect openbaarmaking inspectiegegevens ISZW

0

BELEID – Openbaarmaking van inspectiegegevens door de Inspectie SZW leidt niet tot nalevingseffecten bij ondertoezichtgestelde bedrijven. Dat blijkt uit het onderzoek “Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie SZW”. Minister Koolmees (SZW) heeft het rapport dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste oorzaak is de beperkte bekendheid met inspectiegegevens bij belanghebbenden (ketenpartners, werknemers en consumenten).

Uit het onderzoek blijkt dat er bij bedrijven weinig geloof is in nalevingseffecten van het openbaar maken van inspectieresultaten. Bij overtredingen hebben geïnterviewden geen reactie gehad van klanten, afnemers, banken, collegabedrijven, brancheorganisaties of andere partijen. Ze hebben niet het idee dat dergelijke partijen op de hoogte zijn van de openbaar gemaakte informatie door de Inspectie SZW.

Openbaarmaking

Van de geënquêteerde ondertoezichtgestelden is minder dan de helft op de hoogte van het openbaar maken van inspectiegegevens op een publiek toegankelijke website. Navraag onder ketenpartners, werkzoekenden en consumenten leert dat slechts een klein deel van deze belanghebbenden op de hoogte is van het openbaar maken van inspectiegegevens en een nog kleiner deel bekend is met de websites (rond de 5 procent). Daardoor heeft openbaarmaking in de praktijk weinig consequenties voor bedrijven. Bedrijven passen hun werkwijze na een geconstateerde overtreding volgens eigen zeggen dan ook niet of nauwelijks aan.

Effectief

In potentie kan de openbaarmaking van inspectiegegevens effectief zijn, aangezien belanghebbende partijen het belangrijk vinden dat de wet wordt nageleefd, openbaarmaking een goede zaak vinden en geconfronteerd met de informatie over inspectieresultaten hun keuzes laten beïnvloeden, aldus de onderzoekers.

Websites voor openbaarmaking

De Inspectie SZW maakt inspectieresultaten bekend via twee websites:

  • www.inspectieresultatenszw.nl
  • www.asbestovertredingen.inspectieszw.nl

Op basis van de inhoud van deze twee websites kan een indruk worden gegeven van het aantal keren dat de resultaten van inspecties door de Inspectie SZW openbaar worden gemaakt.

Van de inspecties naleving asbestregelgeving maakt de ISZW alleen gegevens openbaar van de organisaties waar één of meer overtredingen zijn vastgesteld. Sinds 2014 zijn de gegevens van 183 onder toezicht gestelde organisaties gepubliceerd.

Deze overtreders zijn te onderscheiden in twee typen organisaties: gecertificeerde asbestverwijderaars en niet-gecertificeerde organisaties. Tot die laatste groep behoren vooral bouw- en sloopbedrijven. In een enkel geval betreft het een ander type organisatie, zoals een tapijtlegger.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over handhaving toezichthouder? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.