EU: Regels rij- en rusttijden chauffeurs duidelijker

0

REGELGEVING – Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met voorstellen van de Europese Raad voor betere werkomstandigheden voor beroepschauffeurs waaronder duidelijke rij- en rusttijden.

De parlementsleden willen onder andere dat digitale technologieën worden gebruikt om het leven van chauffeurs gemakkelijker te maken en hebben wijzigingen voorgesteld om te zorgen voor betere rustomstandigheden.

Bedrijven zullen hun dienstregelingen zo moeten organiseren dat de chauffeurs met regelmatige tussenpozen (ten minste om de vier weken) naar huis kunnen terugkeren. De verplichte rustperiode aan het einde van de week mag van het Europees Parlement niet in de vrachtwagencabine worden opgenomen.

Het standpunt over de regels inzake de rusttijden van bestuurders werd goedgekeurd met 394 stemmen voor, 236 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

EU richtlijn beroepschauffeurs

Opleiding

Vermoeidheid en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen bij vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en anderen die voor hun werk achter het stuur zitten. In de geïndustrialiseerde wereld zijn verkeersongevallen zelfs de meest voorkomende vorm van arbeidsongevallen. Vorig jaar heeft het Europees Parlement besloten om hogere eisen te stellen aan de opleiding van beroepschauffeur om de verkeersveiligheid te verhogen. In Richtlijn 2003/59/EG satan minimumvoorwaarden voor de vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs met een rijbewijs C of D.

Rij- en rusttijden

In twintig procent van de ongevallen waarbij vrachtwagens of touringcars betrokken zijn, speelt vermoeidheid een grote rol. Er gelden door de EU bepaalde verplichte maximale rij- en minimale rusttijden voor beroepschauffeurs die in of door een EU-land rijden. De rijtijd mag niet meer dan 9 uur per dag of 56 uur per week bedragen. Na vier en een half uur moet iedere chauffeur ten minste 45 minuten rusten.

Vervoer van gevaarlijke goederen

Voor gevaarlijk transport over de weg bevat de EU-wetgeving vooral regels over de indeling van gevaarlijke stoffen en voorwerpen de opleiding van personen die erbij betrokken zijn: verpakking, etikettering en voertuigen.

Bron: Europees Parlement, Europese Commissie, EurLex

Meer informatie over arbeids- en rusttijden?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.