EU neemt nieuwe maatregelen voor betere werk-privé balans

0

REGELGEVING – Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof.

Het Europees Parlement wil de vertegenwoordiging van  vrouwen op de werkplek verhogen en de rol van de vader – of een gelijkwaardige tweede ouder – in het gezin versterken. De maatregel moet kinderen en het gezinsleven ten goede komen en inspelen op maatschappelijke veranderingen, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten.

De nieuwe maatregelen betreffen:

  • Minstens tien dagen betaald vaderschapsverlof
  • Twee maanden betaald niet-overdraagbaar ouderschapsverlof
  • Vijf dagen zorgverlof per jaar
  • Flexibele werkregelingen, zoals telewerken (thuiswerken)

Stemming

Het goedgekeurde voorstel (490 stemmen voor, 82 stemmen tegen, 48 onthoudingen), waarover eerder al een informele overeenkomst werd bereikt met de Raad, bepaalt minimumvereisten die alle lidstaten moeten toepassen.  Minister Koolmees heeft namens Nederland tegen de richtlijn gestemd. Hij vindt dat niet de EU, maar landen zelf hierover horen te beslissen. Nu de regels definitief zijn aangenomen zal Nederland de regeling uitvoeren.

Vaderschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Enkele elementen uit het voorstel zijn:

  • Het recht op ten minste tien werkdagen betaald vaderschapsverlof (ook voor gelijkwaardige tweede ouders, indien erkend door de nationale wetgeving) rond het tijdstip van geboorte – of doodgeboorte. Het vervangingsinkomen bedraagt niet minder dan de uitkering voor arbeidsongeschiktheid / ziekengeld.
  • Twee maanden niet-overdraagbaar en betaald ouderschapsverlof. Dit verlof moet een individueel recht zijn zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de zorgtaken binnen het gezin.
  • De lidstaten leggen een passend bedrag vast voor de uitkering en bepalen de minimale niet-overdraagbare periode van ouderschapsverlof, rekening houdend met het feit dat het opnemen van ouderschapsverlof vaak leidt tot een inkomensverlies voor het gezin en dat een gezinslid dat meer verdient (vaak de man) van dit recht gebruik moet kunnen maken.
  • De lidstaten moeten werknemers die persoonlijke verzorging verlenen aan een familielid (of iemand in hetzelfde huishouden) dat een ernstige medische aandoening of leeftijdsgebonden handicap heeft, ten minste vijf dagen per jaar zorgverlof aanbieden.

Om de lidstaten die reeds over een goed stelsel voor ouderschapsverlof beschikken, is een clausule toegevoegd die garandeert dat een werknemer gedurende ten minste zes maanden ouderschapsverlof per ouder een uitkering of toelage van ten minste 65 procent van zijn nettoloon ontvangt. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om een dergelijk systeem te handhaven.

Werkschema aanpassen

Werkende ouders en verzorgers kunnen voortaan vragen om hun werkschema aan te passen door gebruik te maken van thuiswerken of flexibele uurroosters. Werkgevers kunnen bij deze verzoeken rekening houden met hun eigen middelen en operationele capaciteit, maar ook met de specifieke behoeften van een ouder van kinderen met een handicap of langdurige ziekte en met die van alleenstaande ouders.

De richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten moeten binnen drie jaar aan de regels voldoen.

Bron: Europees Parlement

Meer informatie over arbeidstijden, zwangerschap en duurzame inzetbaarheid?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.