Van onze partner Toxic, veilig werken met chemische producten

Blootstelling schouwartsen aan radioactieve stoffen laag

0

Schouwartsen worden blootgesteld aan radioactieve stoffen als zij te maken krijgen met een overledene die deze stoffen kort daarvoor toegediend heeft gekregen.

De blootstelling van schouwartsen aan radioactieve straling is echter lager dan de maximale beroepsmatige blootstelling per behandeling die toegestaan is binnen de Europese Unie.

Lees meer

Reageer