Aanpassing SMArt instrument nodig voor laagste risicoklasse verwijderen asbesthoudende vensterbanken

0

BELEID – Om verwijderen asbesthoudende vensterbanken in de laagste risicoklasse te plaatsen is een (kleine) aanpassing van het instrument Stoffenmanager asbest risicotechniek (SMArt) nodig. SMArt bepaalt de risicoklassen voor asbesthoudende toepassingen. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen van de VVD over een onderzoek van TNO waaruit blijkt dat ‘asbesthoudende vensterbanken veilig te verwijderen zijn in de laagste risicoklasse’.

Worst case

Voor asbesthoudende vensterbanken geldt nu de worst case inschatting risicoklasse 2. Voor de indeling in risicoklasse 1 moeten de werkmethode en aanpak als voorwaarde het SMArt instrument worden opgenomen ‘zodat deze ook geborgd is en de basis kan zijn voor toezicht’, aldus Van Ark. Daarnaast vindt Inspectie SZW een voor de betrokken werknemers uitvoerbare werkinstructie van belang. Het instrument moet dan randvoorwaarden voor indeling in risicoklasse 1 goed beschrijven, zodat inventariseerders hier de juiste keuzes in kunnen maken. Verder is een goede visuele inspectie na sanering van belang.

Borging

Op dit moment is nog discussie over op welke manier de aanpak geborgd zou moeten worden. Hierdoor is deze aanpassing nog niet doorgevoerd door de beheerder van SMArt. Met name vanuit de asbestinventariseerders, asbestsaneerders en eindbeoordelingsinstellingen wordt aangegeven dat borging een zorgpunt is en blijft. Om hier uit te komen vindt de staatssecretaris een pilotperiode waarin de aanpak en de borging worden uitgeprobeerd een goede optie.

Lasten

Voor het verwijderen in risicoklasse 1 zijn minder maatregelen nodig voor een verantwoorde bescherming. Zo hoeft de asbestsaneerder geen containment (afscherming van de ruimte waar het asbest verwijderd wordt) te bouwen en is een onafhankelijke eindbeoordeling na oplevering van de sanering niet verplicht. Dit betekent dat de kosten van verwijdering in risicoklasse 1 lager kunnen zijn. Hoeveel lager, hangt onder meer af van de wijze van organisatie van het werkproces en de keuzes die de opdrachtgever hierin maakt. Hierover heeft Van Ark geen objectieve informatie.

Advies

In oktober 2017 concludeerde TNO in het advies, “SMArt risicoklasse aanpassing voor het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken”, dat als wordt voldaan aan de randvoorwaarden, tijdens het demonteren van vensterbanken (met een samenstelling van maximaal 15% chrysotiel asbest en zonder amfibool asbest) het werk in risicoklasse 1 valt. De grenswaarde van 2000 vezels/m3 wordt dan niet overschreden. Deze conclusie geldt ook als bij het verwijderen van dit soort vensterbanken, de vensterbank in enkele stukken wordt gebroken. TNO adviseerde de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk ook te borgen zodat het uitvoeren van het werk onder risicoklasse 1 condities veilig is en blijft.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over veilig werken met arbeidsmiddelen en aansprakelijkheid?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.