Opinie Tip van de dag Week van de RIE: Weeg de grootte van de risico’s! (Tip 4)

0

De Week van de RI&E is maandag van start gegaan. In het kader daarvan geeft HSE Actueel vijf werkdagen een tip namens Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE

Tip 4 Donderdag 20 juni: weeg de grootte van de risico’s!

De weging van de grootte van de risico’s is een zeer essentiële stap bij de RI&E. Dit geeft invulling aan het begrip risico-evaluatie: een ‘value’ (grootte) toekennen aan het risico. Veelal wordt de weging beperkt tot concrete werkplekrisico’s. Als resultaat krijgt men dan een indeling in ‘Groot’, ‘Midden’ en ‘Klein’.

Maar daarnaast is het zinvol om ook aan beleidszaken en wettelijke zaken een score toe te kennen. Dat kan echter niet met rekenmodellen, omdat die alleen gelden voor concrete werksituaties. Om toch aan beleids- en wettelijke zaken een classificatie toe te kennen, kunt u onderstaande indeling hanteren.

Bij wettelijke zaken:

  • WG: een zware overtreding van een wettelijke bepaling.
  • WM: matige invulling van de wettelijke verplichtingen, waarbij sprake is van direct beboetbare feiten.
  • WK: een kleine overtreding.
    De W is van Wet en G, M en K staan voor de indeling in ‘Groot’, ‘Midden’ en ‘Klein’.

Bij beleidszaken of organisatorische zaken:

  • BG: beleid ontbreekt of er is wel beleid maar dit is totaal niet geïmplementeerd op de werkvloer.
  • BM: beleid is beperkt aanwezig of nog maar beperkt geïmplementeerd.
  • BK: beleid is wel aanwezig, maar nog niet helemaal geïmplementeerd, verbeteringen zijn mogelijk.
    De B is van Beleid en G, M en K staan voor de indeling in ‘Groot’, ‘Midden’ en ‘Klein’.

Zware overtreding

Door deze driedeling in concrete risico’s, wettelijke overtredingen en beleidszaken wordt het bedrijf een genuanceerd beeld gegeven. Daarmee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een bedrijf niet getriggerd wordt actie te ondernemen bij een klein risico, terwijl er wel sprake kan zijn van een zware wettelijke overtreding.
Bijvoorbeeld bij het slechts incidenteel gebruiken van een onveilige machine (bewegende delen zijn niet afgeschermd) is door de korte gebruikstijd sprake van slechts een klein risico. Niettemin kan het bedrijf geconfronteerd worden met een zeer hoge boete bij een ongeval met deze machine, omdat sprake is van een zware overtreding. Wanneer dit in de RI&E was aangegeven, was het management mogelijk wel getriggerd om maatregelen te nemen.

Ook in de kantooromgeving

Ook bij een RI&E voor kantooromgevingen kan deze indeling gebruikt worden. Wilt u de algehele veiligheid en gezondheid van uw kantoor onder de loep nemen? Inventariseren of uw kantoorgebouw voldoet aan de wettelijke eisen? Kennisportaal Sdu HSE ondersteunt u daarbij door gratis de Checklist RI&E Kantoorgebouw aan te bieden, als supporter in de Week van de RI&E.

DOE DE CHECK RI&E KANTOORGEBOUW

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ in Sdu HSE van Wim van Alphen. Hij is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en – evaluatie.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.