Opinie Tip van de dag in Week van de RIE : Zorg dat de RIE geen symptomenlijstje wordt! (Tip 3)

0

De Week van de RI&E is maandag van start gegaan. In het kader daarvan geeft HSE Actueel vijf werkdagen een tip namens Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE

Tip 3 Woensdag 19 juni: zorg dat de RI&E geen symptomenlijstje wordt!

Op verschillende manieren kun je invulling geven aan een RI&E. Door de gevaarsbronnen en risico’s strikt in kaart te brengen die er op dat moment zijn, deze te beschrijven, en aan de hand van een plan van aanpak weg te werken. En niet verder te kijken dan wat direct waarneembaar is: zo ben je op symptoomniveau bezig. Als je p[ deze manier te werk gaat, dan ‘ploppen’ er na verloop van tijd weer nieuwe symptomen op. Kortom: dweilen met de kraan open.

Basisrisicofactoren

Interessanter, effectiever en efficiënter is het om naar de meer achterliggende oorzaken van die risico’s te kijken en deze aan te pakken. Deze meer fundamentele factoren worden ook wel basisrisicofactoren (BRF’s) genoemd. Door het goed benoemen van de BRF’s krijgt het management tools aangereikt om veel meer structureel en systematischer risico’s aan te pakken dan alleen aan symptoombestrijding te doen. Zo is eenzelfde aanpak te volgen als gebruikelijk is bij ongevalsanalyses: ook daar wordt meer naar de fundamentele achterliggende oorzaken gekeken en blijf je niet steken bij de directe oorzaken.

Bedrijfsspecifieke oorzaken

Het bedrijf is vrij om zelf een keuze te maken uit BRF’s. Het kan ook een eigen set BRF’s opstellen om de structurele oorzaken van het ontstaan van risico’s aan te geven. Veelvoorkomende sets aan BRF’s zijn die uit bepaalde ongevalsanalysemethodieken: Tripod, PRISMA, Storybuilder; SDO (Systematisch Diepgaand Onderzoek) en SOAT (Systematische Oorzaken Analyse Techniek). Men kan uit de daar gegeven BRF’s een keuze maken en bedrijfsspecifieke oorzaken toevoegen.

Kantooromgeving

Door deze meer fundamentele aanpak krijgt een RI&E veel meer toegevoegde waarde dan een symptomenlijstje. Dit geldt ook voor de RI&E in kantooromgevingen. In kantoorsituaties betreffen de BRF’s een stapeling van factoren. De belangrijkste zijn: een ongunstige werkhouding door beeldschermwerk, een niet goed functionerend binnenklimaat en een hoge werkdruk. Wil je weten hoe je deze risico’s kunt voorkomen? Vul de gratis checklist RI&E Kantoorgebouw in.

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ in Sdu HSE van Wim van Alphen. Hij is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en – evaluatie.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.