Opinie Extra tip Week van de RIE: Pak hoofdrisico’s kantooromgeving aan! (Tip 6)

0

Vorige week was de Week van de RI&E. In het kader daarvan heeft HSE Actueel vijf werkdagen tips gepubliceerd van Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE. Afsluitend nog een zesde tip van Wim specifiek voor de kantooromgeving!

Tip 6 Pak hoofdrisico’s kantooromgeving aan!

Binnen kantoorsituaties zijn qua risico’s vier hoofdthema’s te onderscheiden.

  • brandveiligheid
  • binnenklimaat
  • beeldschermwerk
  • PSA, met name werkdruk

Over elk van deze vier een korte tip.

Brandveiligheid

Bij brandveiligheid is het goed om bij enkele medewerkers na te vragen of zij weten hoe te handelen bij een brand (of ongeval). Kennen zij het interne alarmnummer (dus niet alleen 112), weten zij hoe de BHV’ers te bereiken zijn en weten zij de plek van de brandmelder? Bij de rondgang is het goed om boven de deuren in enkele brandcompartimenteringsgrenzen te controleren of het brandwerende materiaal daar doorloopt en sparingen zijn dichtgezet. Deze punten zijn belangrijker dan na te gaan of er ergens een dik bedrijfsnoodplan ligt.

Binnenklimaat

Bij binnenklimaat in werkruimtes waar ook te openen ramen of luchtroostertjes zijn, is het goed na te gaan of de medewerkers ook daadwerkelijk van deze voorzieningen gebruikmaken. En dat er niet gesteld wordt dat dit niet zou mogen om het ventilatiesysteem/binnenklimaatsysteem niet te verstoren. Die voorzieningen zitten er immers niet voor niets. Door die vermeende ‘verstoring’ van dat ventilatiesysteem kan de situatie vaak alleen maar beter worden. Veelal wordt de situatie aanmerkelijk beter door elk uur heel kort (drie minuten) even een raam en deur tegen elkaar open te zetten ( te ‘spuien’) en zo vuile lucht af te voeren en een frisse stoot verse zuurstof binnen te laten. Medewerkers die dan even last van tocht hebben, gaan dan maar even naar het toilet, koffie halen of iets printen. Is dan tegelijkertijd goed om even het beeldschermwerk te onderbreken: een win-winsituatie.

Beeldschermwerk

Bij beeldschermwerk kan niet volstaan worden om te kijken of het meubilair (stoel, werkblad, monitor enz.) goed kan worden ingesteld. Belangrijker is om te kijken tijdens de rondgang of medewerkers dat ook daadwerkelijk hebben gedaan en ook goed zitten. Immers, daar gaat het om.

Werkdruk

Bij PSA (psychosociale arbeidsbelasting) is via de schriftelijke enquête een beeld gekregen van hoe medewerkers de werkdruk ervaren. Daarnaast kan aan enkele medewerkers gevraagd worden of zij frequent tijdens de lunch aan hun bureau blijven zitten. Dit kan ook feitelijk tijdens de rondgang worden vastgesteld. Als medewerkers dat doen, is dat een teken van te hoge werkdruk.

Ten slotte

U moet bedenken dat veel klachten in kantoorsituaties vaak het gevolg zijn van een stapeling van deze laatste drie factoren: een minder optimaal binnenklimaat, slecht ingesteld meubilair/verkeerd zitten en een hoge werkdruk. Slechts door deze alle drie aan te pakken, zal de situatie beter worden en zullen de klachten verminderen.

Wilt u de algehele veiligheid en gezondheid van uw kantoor(medewerkers) onder de loep nemen? Kennisportaal Sdu HSE ondersteunt u daarbij door gratis de Checklist RI&E Kantoorgebouw aan te bieden, als supporter in de Week van de RI&E.

DOE DE CHECK RI&E KANTOORGEBOUW

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ in Sdu HSE van Wim van Alphen. Hij is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en – evaluatie.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.