AWVN: ‘Welzijnsverlof in cao-akkoord Philips’

0

CAO – Cao onderhandelingen draaiden in oktober vooral om loonafspraken en veel minder om zaken als duurzame inzetbaarheid, gelijke beloning voor man en vrouw of de balans tussen werk en privé. Dat concludeert Jannes van der Velde, woordvoerder Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) vrijdag op basis van gemaakte loonafspraken. Desondanks zijn 75 procent van de 286 afgesloten cao’s in 2019 afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en werk-privébalans.

Welzijnsverlof

Zo is in de nieuwe cao van Philips een nieuwe verlofregeling afgesproken. Dit “welzijnsverlof” is ‘een echte innovatie’, aldus Van der Velde. Iedere Philips-werknemer kan elke vijf jaar een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal vijf weken opnemen. De regeling moet het belang van een goede werk-privébalans onderstrepen.

Daarnaast gaat het bedrijf een experiment uitvoeren met een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal 5000 euro en kunnen medewerkers zelf het initiatief nemen om een stap omhoog, horizontaal of omlaag te doen, een zogenoemde ‘carrièrewending’, waarbij ‘passende afspraken’ worden gemaakt.

Recht op onbereikbaarheid

Verder zijn in oktober in de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (VVT) voor het eerst afspraken vastgelegd over bereikbaarheid op vrije dagen. Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn. Het gevoel om op vrije dagen altijd bereikbaar te moeten zijn draagt bij aan ervaren werkdruk, aldus de VVT. De sector gaat afspraken maken over het aantal dagen dat werknemers bereikbaar en inzetbaar moeten zijn.

Bron: Persbericht AWVN

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer