Van onze partner Ploum

Opinie Het loont echt om te checken wat bij uw bedrijf de risico’s zijn

0

Het werken in de (petro)chemische industrie, in de tankopslag of in de transport- en logistiekesector kenmerkt zich door de risico’s die hiermee gemoeid zijn. Dit kunnen risico’s zijn voor werknemers, voor het milieu of voor allebei.

Diverse overheidsdiensten zien toe op de naleving van de wet- en regelgeving die hiermee gemoeid gaan. Zo wordt op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwetgeving gehandhaafd door ISZW, terwijl op het gebied van milieuwetgeving wordt gehandhaafd door diverse Omgevingsdiensten of door ILT. En ook de politie heeft hier een functie. Daarnaast krijgen onze cliënten te maken met toezichthouders en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat, of van het Havenbedrijf. En zo zijn er nog meer smaken. De NVWA of de Douane bijvoorbeeld.

Sancties

Overtredingen van de regelgeving kunnen tot sancties leiden. Deze kunnen variëren: er zijn bestuursrechtelijke sancties zoals de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete, en er zijn strafrechtelijke sancties. In uiterste gevallen kunnen bedrijven miljoenenboetes krijgen. Maar ook de natuurlijke personen kunnen worden vervolgd en worden ook steeds vaker vervolgd. Ook wordt het steeds meer gemeengoed om verdiensten die samenhangen met het plegen van strafbare feiten (of: besparingen door het plegen van strafbare feiten) terug te vorderen.

Arbo-eis

En wat te denken van de Arbo-eis, een ogenschijnlijk gemakkelijk in te zetten instrument om bedrijven er toe te brengen zich aan de regels te houden? Het niet opvolgen van zo’n eis kan ook weer leiden tot bestuursrechtelijke consequenties of strafrechtelijke vervolging.

Bij controles of opsporingsonderzoeken moet de overheid zich vanzelfsprekend zelf ook aan regels houden. Die staan in de bijzondere wetten, en in algemenere wetten zoals de Algemene Wet Bestuursrecht, het Wetboek van Strafvordering of de Wet op de Economische Delicten.

Het gaat vaak om grote belangen, en als er iets misgaat is dit niet meer terug te draaien.

Overheid op de stoep

Bedrijven kennen die regels lang niet altijd allemaal. Wanneer moet je nu meewerken en wanneer niet? Wanneer moet je gevraagd informatie verstrekken en wanneer niet? Ook vragen veel cliënten zich af wanneer hun werknemers nu het risico lopen om met sancties te maken te krijgen. Het wordt helemaal spannend als de overheid plotseling op de stoep staat en allerlei locaties wil doorzoeken of mensen wil verhoren. Wat moet je dan doen?

Het gaat vaak om grote belangen, en als er iets misgaat is dit niet meer terug te draaien. Het loont dus echt om te checken wat bij uw bedrijf de risico’s zijn, en hoe uw bedrijf mogelijk te maken kan krijgen met handhavend optreden vanuit de overheid.

Bij de sectie Bestuurs- en Strafrecht van Ploum werken mensen die zélf de functie van HSE-manager hebben vervuld, die zelf bedrijfsjurist zijn geweest, en die zelf opsporingsambtenaar zijn geweest. Het unieke aan onze sectie is dat wij én verstand hebben van de inhoudelijke bepalingen, en ook van de formele (strafrechtelijke en bestuursrechtelijke) kaders.

Workshop 11 december 2019

Op 11 december geeft Ploum een workshop op de Stoffendag in Ede over toezicht en handhaving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Tevens verzorgen wij inhouse trainingen op dit gebied – en op andere gebieden. De inhouse trainingen worden volledig op maat gemaakt en duren soms een uur, maar ook trainingen van meerdere dagen komen voor, afhankelijk van de vraag van de cliënt. Daarbij focussen wij altijd op de praktijk en behandelen zo de theorie. Denk bijvoorbeeld aan uw rechten en plichten wanneer u te maken krijgt met overheidsbezoeken.

Moet u een Arbo-eis altijd opvolgen, en wat gebeurt er als u dat niet doet? Moet u stukken verstrekken? Moeten uw medewerkers meewerken aan een verhoor? Hoe kunnen zij zich voorbereiden? Mag daar een advocaat bij zijn? Ook het strafrecht komt desgewenst aan bod: wanneer kan men bij u thuis op de stoep staan? Kunnen telefoons worden afgetapt? Kunnen u en uw medewerkers zelf worden vervolgd, en wat is dan eigenlijk de mogelijke sanctie?

Bij interesse sturen wij u meer informatie. Neem daarvoor contact op met Jouko Barensen.

Reageer