Practice note KAM-managementsystemen

0

KAM-management is gericht op het als organisatie kunnen voldoen aan (wettelijk verplichte) eisen voor kwaliteit, arbo en milieu. Hoe zet je een succesvol, integraal KAM-managementsysteem op? Daarvoor zijn drie fasen belangrijk: systeemontwikkeling (1), opleiding en training (2) en organisatie en cultuur (3). Bekijk de aandachtspunten en praktische tips voor deze fasen. In de eerste fase is het opstellen van de systeemregisters een van de belangrijkste onderdelen van een managementsysteem. Systeemregisters geven inzicht in de voor het systeem geldende uitvoeringskaders en/of leggen (kruis)verbanden tussen systeemonderdelen. Het ‘kruisregister’ en het ‘register wettelijke en overige eisen’ komen uitgebreid aan bod. Bekijk de hulpmiddelen voor KAM-management, zoals de toetsingscriteria voor een systeemscan.

Download whitepaper

Reageren is niet mogelijk.