Internetconsultatie certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties

0

WET- EN REGELGEVING – Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties zullen alleen nog uitgevoerd mogen worden als beschikt wordt over een certificaat. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel daartoe gepubliceerd op internetconsultatie.

Met de introductie van een stelsel van certificering moet de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties zich verbeteren. Doel is het aantal koolmonoxideongevallen te reduceren als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door installateurs.

Doden en gewonden

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties zullen alleen nog uitgevoerd mogen worden als beschikt wordt over een certificaat. Er vallen jaarlijks vijf tot tien doden en ongeveer tweehonderd gewonden door koolmonoxide. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) beredeneert dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk drie tot vijf keer hoger liggen, aldus de minister.

Nalaten van handelen

Het gros van de koolmonoxideongevallen in woningen wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. De aanleg en het onderhoud van verbrandingsinstallaties wordt niet altijd goed uitgevoerd, waardoor ongevallen kunnen plaatsvinden, ook bij jonge en periodiek onderhouden gasverbrandingsinstallaties. Daarbij speelt vooral de vakbekwaamheid van de installateur een grote rol.

Vakbekwaamheid

De huidige vrijwillige kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden thans te weinig garantie voor daadwerkelijk vakbekwame aanleg en veilig onderhoud door installateurs, omdat deze labels en regelingen niet of te weinig eisen stellen aan de vakbekwaamheid van de monteurs.

Ook is het voor de consument lastig om de vakbekwaamheid van de monteur te beoordelen, anders dan te kiezen voor een installatiebedrijf met een keurmerk of kwaliteitslabel. Hierdoor kunnen bewoners zelf weinig doen om de veiligheid van hun installatie te waarborgen. Dit in combinatie met het feit dat koolmonoxide niet zintuiglijk is waar te nemen, leidt ertoe dat fouten vaak onopgemerkt blijven, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn, aldus Ollongren.

Erkenningsregeling

Daarbij kunnen ook omwonenden risico lopen, bijvoorbeeld door verspreiding via collectieve rookgasafvoeren of ventilatiesystemen in gestapelde appartementencomplexen. De OvV deed daarom de aanbeveling een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs in te stellen, waarin de vakbekwaamheid van zowel het bedrijf als de monteurs wordt geborgd.

De consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties eindigt 8 april.

Bron: Overheid.nl

Meer informatie over veiligheidsrisico’s en vakbekwaamheid?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.