Regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd per 2019

0

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2019 is de toepassing facultatief en mogen de ‘oude’ regels nog gehanteerd worden, vanaf 1 juli is de regelgeving ADR/RID/ADN 2019 verplicht.

Zee- en luchtvervoer

Het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm in tanks en tankcontainers, wordt wereldwijd beregeld in de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). Ook deze wordt elke twee jaar aangepast. En ook daar is er per 1 januari jl. een nieuwe editie (amendement 39-18) van kracht geworden. Deze is pas verplicht vanaf 1 januari 2020. Bij de IMDG Code geldt dus een overgangstermijn van een jaar. In het luchtvervoer zijn de Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by AIr (ICAO TI) en de IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR) van kracht. De nieuwe edities (ICAO TI 2019/2020 en IATA DGR 60) zijn – zonder overgangsperiode – direct vanaf 1 januari 2019 verplicht.

Zodra de officiële Nederlandse vertalingen van ADR/RID/ADN 2019 beschikbaar zijn, worden deze op de portal Gevaarlijke Lading gepubliceerd (voor abonnees van de verschillende modaliteiten).

Bron: Gevaarlijke Lading

Lees meer over gevaarlijke stoffen en transport op Sdu HSE

Reageren is niet mogelijk.