Regeling wijziging VLG, VBG, VSG gepubliceerd

0

In de Staatscourant (2019, 17877) is de Regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Dit in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN, RID, ADR) en enkele andere wijzigingen.

Zoute veren

In de regeling is de regeling voor ‘zoute veren’ (Waddenveren) herzien. Het aantal stoffen dat met zoute veren vervoerd mag worden is fors beperkt. De in de tabel genoemde stoffen mogen worden vervoerd mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het artikel zijn genoemd. Meestal worden deze stoffen vervoerd met speciale afvaarten, zonder passagiers aan boord, dan is er namelijk geen sprake van zoute veren en gelden de regels van de VLG.

Wanneer dit niet kan omdat er vanwege onderhoud aan de ferry’s weinig capaciteit beschikbaar is, kunnen de stoffen uit de lijst nu toch met zoute veren worden vervoerd zonder een ontheffing aan te vragen bij de ILT. De voorwaarden waaronder die ontheffingen tot op heden werden verleend maken nu integraal onderdeel uit van de regeling. Door de herziene regeling worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderd en wordt de werklast van de ILT verkleind. De beperking van het aantal gevaarlijke stoffen dat tegelijkertijd met passagiers mag worden vervoerd, brengt veiligheidswinst met zich mee.

Verder is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bijlagen voor de bevoegde autoriteit.

Bron: Gevaarlijke Lading

Meer informatie over veiligheid rond gevaarlijke stoffen? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.