OvV: Technici incident vinylchloride emissie Shin-Etsu werkten zonder werkinstructie

0

ONDERZOEK – Bij het incident met vinylchloride-emissie bij Shin-Etsu op het industrieterrein Rotterdam-Botlek in 2016 hebben medewerkers een groot risico gelopen. Dat blijkt uit een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag heeft gepubliceerd.

Directe oorzaak

Tijdens een vier uur durende emissie kwam de brandbare en carcinogene stof vinylchloride vrij in de atmosfeer. De emissie ontstond tijdens werkzaamheden aan een niveaumeter, waarbij onbedoeld een opening in de daaraan gekoppelde opslagtank ontstond. De directe oorzaak was het losraken van de radarprobe van de niveaumeter uit de flens op een opslagtank voor vinylchloride. Als gevolg van corrosie kwam bij het losschroeven van de transmitterkop onbedoeld ook de radarprobe los, waardoor vinylchloride kon uitstromen, aldus de OvV.

Werkinstructies

PVC-producent Shin-Etsu valt onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. De Raad stelt dat van een Brzo-bedrijf verwacht mag worden dat alleen gewerkt wordt aan een in gebruik zijnde opslagtank met gevaarlijke stoffen als de veiligheid van technici en omgeving geborgd is, aldus de Raad. Adequate opleiding en werkinstructies zijn daar een onderdeel van.

Werkvergunning

Uit het onderzoek blijkt dat zowel in de originele werkvergunning en LMRA, als in de latere acties geen rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat vinylchloride vrij kon komen tijdens het werken aan de gevulde tank. Ook bij de tweede poging de transmitterkop los te schroeven zijn de technici zonder passende persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder adembescherming, aan het werk gegaan. De technici hebben door hun eigen reactie kunnen voorkomen dat zij in direct contact kwamen met het brandbare en toxische vinylchloride, aldus de Raad.

Mogelijke scenario’s

Een Brzo-bedrijf hoort zowel de mogelijkheid van corrosie of tenminste het falen van de flens als het optreden van een onbedoelde emissie tijdens het werken aan een tank als mogelijke scenario’s te onderkennen en daarop voorbereid te zijn. Gezien de gevaareigenschappen van vinylchloride constateert de Raad dat deze medewerkers hierdoor een groot, en vermijdbaar, risico hebben gelopen.

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Meer informatie over werkinstructies?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.