Van onze partner Toxic, veilig werken met chemische producten

Jaarplan Inspectie SZW 2020 is verschenen

0

In 2020 wil de Inspectie met haar personele groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij. Verder moet met de uitbreiding volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders worden deelgenomen. Daarnaast zet de Inspectie intensiever in op de aanpak van arbeids(markt)discriminatie.

Lees meer

Reageer