Inspectie SZW controleert alle Brzo-bedrijven in 2020

0

HANDHAVING – De Inspectie SZW controleert komend jaar alle BRZO-bedrijven. In de afgelopen jaren bezocht de inspectiedienst ongeveer zestig procent van deze bedrijven. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten. Dat meldt de Inspectie SZW maandag.

In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

De verschillende Brzo- toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, controleren de meest risicovolle bedrijven van het land op het naleven van de veiligheidsregels.

Thema’s

ISZW gaat op drie thema’s specifiek controleren:

  • Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones.
  • Het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud).
  • Up to date zijn veiligheidsbeheerssysteem bedrijf.

Verder gaat de Inspectie SZW:

  • Het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen.
  • Controleren op het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door de Brzo-bedrijven.

Verantwoordelijkheid

De Inspectie SZW stelt dat werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken.

Bron: Inspectie SZW

Meer informatie over procesveiligheid en blootstelling aan gevaarlijks stoffen of het opstellen van een RI&E? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer