Gezondheidsraad publiceert advies voor grenswaarde isocyanaten

0

GEZONDHEID – Blootstelling tijdens het werk aan isocyanaten kan leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen.  Niet alleen inademing van isocyanaten (diisocyanaten en triisocyanaten) kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan het ontwikkelen van allergische klachten. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentratie het aantal werkenden dat schadelijke effecten ondervindt beperkt blijft. Uitgaande van beschikbare onderzoeken bij de mens is de gezondheidskundige advieswaarde 0,1 µg NCO/m3, als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat woensdag is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

Risico op astma in industrie

Isocyanaten zijn uitgangsmaterialen voor polyurethaan (PUR), dat onder meer wordt toegepast in vernissen, lakken, schuim en kleefmiddelen. Deze producten worden onder meer gebruikt in de bouw, de automobielindustrie, de scheepsbouw, de verfindustrie, bij de productie van plastics en bij de productie van elektronica. Werknemers die met dit soort producten werken kunnen te maken krijgen met blootstelling aan isocyanaten, meestal in de vorm van gassen of dampen die ze inademen. Ook kan blootstelling plaatsvinden via de huid. Blootstelling tijdens het werk kan leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen. Het streven is om het extra risico daarop te beperken tot 1 procent.

Advies risiconiveau

Voor het bepalen van grenswaarden voor bepaalde inhaleerbare allergenen, heeft de minister van een SZW een risiconiveau vastgelegd: een extra risico van 1 procent op het ontwikkelen van allergische klachten als gevolg van beroepsmatige blootstelling. De Gezondheidsraad heeft geschat welke luchtconcentratie overeenkomt met dat risiconiveau.

Voor di- en triisocyanaten (isocyanaten met twee of drie NCO-groepen) adviseert de Raad een concentratie van 0,1 µg NCO/m3. NCO staat voor de reactieve groep die in alle soorten isocyanaten voorkomt. De commissie adviseert er ook rekening mee te houden dat blootstelling aan di- en triisocyanaten via de huid kan bijdragen aan het ontwikkelen van allergische klachten.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over grenswaarden: Sdu HSE – Gevaarlijke stoffen en Brzo

 

Reageren is niet mogelijk.