Echa-inleiding CLP geactualiseerd

0

Het Europees agentschap van chemische stoffen (Echa) heeft recentelijk zijn ‘Introductory Guidance on the CLP Regulation’ geactualiseerd (versie 3.0). De CLP-verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreft de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels en is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System – GHS) van de Verenigde Naties.

Deze herziening bevat de volgende wijzigingen:

  • verwerkt zijn: de wijzigingen aan de CLP-verordening door de laatste Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP), inclusief de twaalfde ATP.
  • Achterhaalde informatie is verwijderd.

De Nederlandse versie van dit richtsnoer – Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening – is nog niet geactualiseerd.

Bron: Gevaarlijke Lading 
Lees meer over CLP en werkpleketikettering van stoffen op Sdu HSEMeer informatie of vrijblijvende demo.

Reageren is niet mogelijk.